Головна

Запрошуємо опублікувати наукову статтю у фаховому журналі “Слово НШСУ”

Національна школа суддів України запрошує бажаючих опублікувати власну наукову статтю у фаховому загальнодержавному науково-практичному та науково-методичному юридичному виданні “Слово Національної школи суддів України” (згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2014 року № 1081 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук).

Публікація статей безкоштовна. Також автору безкоштовно надсилається авторський примірник видання.

Цільовою аудиторією журналу є кандидати на посаду судді, судді, працівники органів системи правосуддя, прокуратури, адвокатури, практикуючі юристи, викладачі та студенти юридичних факультетів вищих навчальних закладів тощо.

До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність, містять глибокий самостійний аналіз сучасних проблем розвитку юридичної науки, законодавства та практики.

Після отримання від автора, стаття перевіряється редакцією видання на предмет дотримання автором формальних вимог щодо оформлення наукової статті, після чого передається на розгляд Редакційній колегії журналу для вирішення питання щодо її публікації.

 

 

Вийшов друком черговий випуск фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України» № 4 (25) 2018.

Вийшов друком черговий випуск фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України» № 4 (25) 2018.

Провідною статтею номера стала стаття Ольги Совгирі, професора кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук,  «Повноваження конституційних судів щодо розгляду виборчих спорів: порівняльно-правовий аспект». У статті досліджуються проблеми правового регулювання виборчих спорів як складової компетенції конституційних судів. Зокрема, відзначається, що на зміст визначення виборчих спорів суттєво впливають особливості конституційного регулювання зазначеного питання в конкретній державі. Так, класичне визначення виборчого спору як спору, що виникає в результаті порушення виборчого права, є досить загальним, оскільки включає в себе в тому числі і захист виборчих прав шляхом конституційної скарги. Однак конституційна скарга є винятковим та спеціальним засобом правового захисту гарантованих конституцією прав людини, тоді як вирішення конституційним судом виборчих спорів є іншим, оригінальним, механізмом захисту виборчих прав. Також із визначення виборчого спору, що підлягає розгляду в конституційному суді, повинні бути виключені і спори про конституційність нормативних актів, що регулюють питання призначення, проведення та встановлення результатів виборів, оскільки нормоконтроль являє собою повноваження, відмінне від повноваження по вирішенню виборчих спорів.

В журналі продовжено серію публікацій наукових статей, присвячених окремим аспектам захисту прав особи з урахуванням практики Європейського суду з прав людини щодо статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

До випуску увійшли наукові статті за рубриками «Організація судочинства», «Суддівська освіта», «Міжнародні стандарти захисту прав людини», «Кримінальне процесуальне право» та новини про діяльність установи.

Також в журналі опубліковано Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Національної школи суддів України у 2018 році.

Із повним текстом журналу Ви можете ознайомитись тут.

Запрошуємо авторів опублікувати власну наукову статтю у нашому фаховому журналі. Публікація статей безкоштовна.

З вимогами до наукових статей можна ознайомитись тут.

Журнал “Слово Національної школи суддів України” отримав нагороду

Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ спільно із Всеукраїнською громадською організацією “Асоціація українських правників” проведено Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання. Мета конкурсу – виявлення та відзначення кращих видань, які всебічно та якісно забезпечують потреби освітнього процесу в закладах вищої освіти юридичного профілю.

15 березня 2018 року в місті Дніпрі у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ під час проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід” відбулась церемонія нагородження учасників Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання.

За результатами конкурсу, фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання “Слово Національної школи суддів України” нагороджене дипломом ІІІ ступеня в номінації “Періодичне видання”.

 

Наш журнал став фаховим!

Журнал «Слово Національної школи суддів України» включено до Переліку наукових фахових видань України. Ця важлива новина надійшла з Міністерства освіти і науки України.

Так, наказом цього Міністерства від 29 вересня 2014 року № 1081 загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання «Слово Національної школи суддів України» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Це – ще одне вагоме досягнення колективу працівників нашої установи. Вітаємо!

Із витягом з наказу Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2014 року № 1081 Ви можете ознайомитись далі.