Про Журнал

Питання редакційно-видавничої діяльності НШСУ і, зокрема видання журналу «Слово Національної школи суддів України», регулюються главою 3 розділу VIII Регламенту Національної школи суддів України (нова редакція), затвердженого наказом від 24.06.2016 № 34. 

Загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання  «Слово Національної школи суддів України» засноване Національною школою суддів України у 2012 році.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2014 року № 1081 загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання «Слово Національної школи суддів України» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Цільовою аудиторією журналу є кандидати на посаду судді, судді, працівники органів судової влади, прокуратури, практикуючі юристи, викладачі та студенти юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

Журнал видається чотири рази на рік та має на меті інформування читачів про розвиток вітчизняної судової системи, науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції, висвітлення діяльності Національної школи суддів України.

З метою забезпечення якісно нового рівня здійснення редакційно-видавничої діяльності  наказом ректора НШСУ від 21 березня 2014 року № 30 затверджено Концепцію журналу «Слово Національної школи суддів України», з текстом якої ви можете ознайомитись тут.

 

До складу редакційної колегії видання «Слово Національної школи суддів України» входять:

Голова Редакційної колегії:

ОНІЩУК Микола Васильович, ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Заступники голови Редакційної колегії:

ШУКЛІНА Наталія Георгіївна, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України

КОВАЛЬСЬКИЙ Віктор Семенович, президент видавничої організації ТОВ «Юрінком Інтер», доктор юридичних наук, доцент

 Відповідальний секретар Редакційної колегії:

ШАМРАЙ Оксана Василівна, начальник відділу Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук

Члени Редакційної колегії:

БАЛАКЛИЦЬКИЙ Іван Ілліч, начальник відділу Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

БЕЛЯНЕВИЧ Олена Анатоліївна, викладач Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, професор 

БЕНЕДИСЮК Ігор Михайлович, голова Вищої ради юстиції, суддя Вищого господарського суду України, заслужений юрист України

ГАШИЦЬКИЙ Олександр Васильович, начальник відділу Національної школи суддів України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, заслужений юрист України

ГЕТМАНЦЕВ Данило Олександрович, професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

ГОРОДОВЕНКО Віктор Валентинович, голова апеляційного суду Запорізької області, голова Координаційного суддівського центру, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

КОЗЬЯКОВ Сергій Юрійович, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидат юридичних наук, доцент

КОСТЕНКО Анатолій Васильович, проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України

КРАВЧУК Геннадій Анатолійович, заступник голови Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

КРИВЕНКО Віктор Васильович, суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

МАЗУРОК Володимир Антонович, проректор по забезпеченню організаційної діяльності Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України

МАЙДАНИК Роман Андрійович, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ПОГОРЕЦЬКИЙ Микола Антонович, викладач Національної школи суддів України, завідувач кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

РОМАНЮК Ярослав Михайлович, Голова Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

РОТАНЬ Володимир Гаврилович, старший науковий співробітник Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, професор

САВЧИН Михайло Васильович, викладач Національної школи суддів України, директор Центру правотворчості Ужгородського національного університету, д. ю. н., професор

ФУЛЕЙ Тетяна Іванівна, начальник відділу Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук

ХАВРОНЮК Микола Іванович, професор кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

ЦУРКАН Михайло Іванович, заступник Голови Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

ШАПОВАЛОВА Ольга Анатоліївна, заступник начальника відділу – радник, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук,  заслужений юрист України;

ШЕВЧУК Станіслав Володимирович, суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович, директор Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, заслужений працівник науки і техніки України

ЮРОВСЬКА Галина Валентинівна, суддя судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, кандидат юридичних наук, доцент