№ 1 (1) 2012

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

 Зміст журналу

№ 1 (1) 2012

 

 

Зміст журналу

№ 1 (1) 2012

 

 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (витяг)

6

 

Доручення Президента України

7

Василь МАЛЯРЕНКО

До читачiв часопису «СЛОВО…»

8

Наталія ШУКЛІНА

Національна школа суддів України – загальнонаціональний центр суддівської освіти

9

Віктор ЛАКИЗЮК

У словi тайна є велика… Щодо назви часопису «СЛОВО…»

14

Олександр ІЩЕНКО

Практичні питання дисциплінарної відповідальності суддів в Україні

32

Тетяна ФУЛЕЙ

Презумпція невинуватості: концептуальні підходи

39

Оксана ШАМРАЙ

Спеціальні перевірки кандидатів на посаду судді: міжнародний досвід та українські реалії

54

Оксана КУЧИНСЬКА

Гарантії забезпечення прав учасників кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

67

Віктор ГОРОДОВЕНКО

Новий Кримінальний процесуальний кодекс: особливості навчання суддів

74

Олексій ГЕСЕЛЕВ

Процесуальний статус та повноваження прокурора за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

78

Леонід ЛОБОЙКО

Науково-практичний коментар до глави 25 Кримінального процесуального кодексу України

93

Валентин СЕРДЮК

Право на судовий захист у контексті змагальності сторін

101

Михайло ГУЛЬТАЙ

Конституційна скарга як інститут конституційного права

111

Олександр ДУДОРОВ

Спеціальні засади призначення покарання

121

Ярослав РОМАНЮК

Суброгація та особливості її застосування у правовідносинах страхування

136

Наталія ШЕПЕЛЄВА,

Віктор КАПУСТИНСЬКИЙ

Розгляд судами справ про визначення місця проживання дитини

142

Тетяна КОЛОМОЄЦЬ

Визначеність поняття «адміністративний процес» – умова ефективності нормопроектної та правозастосовної (в тому числі судової) діяльності

153

Тимур ЛОСКУТОВ

Генеза законодавства та теоретичних уявлень про кримінальне переслідування, що здійснюється слідчим

161

Василь ТИМОШЕНКО,

Віктор ЛАКИЗЮК

Суддя з роду Миклух

171

 

Брати Агасси

183

Ольга ТОГОЄВА

До страти привело … кохання, або Дві кримінальні історії, розглянуті в суді шість століть тому

186

 

За матеріалами інформагентств

190