НОВЕЛИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Олег ГЛУХАНЧУК,

голова Одеського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

 

НОВЕЛИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

 

 

У статті розглядається актуальна проблема адміністративного судочинства, а саме забезпечення права на апеляційне оскарження рішень за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України. Аналізуються теоретичні та практичні засади реалізації права на апеляційне оскарження, охарактеризовано його структуру та етапи реалізації. Порівнюється порядок подання апеляційних скарг за попередньою та чинною редакціями Кодексу адміністративного судочинства України.

Ключові слова: адміністративне судочинство, право на апеляційне оскарження, Кодекс адміністративного судочинства України, апеляція, апеляційні скарга.

 

References

Constitution of Ukraine of June 28, 1996 No. 254k / 96-VR, ed. from 09/30/2016. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. [ukr.]

On Amendments to the Economic Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Judiciary of Ukraine and other legislative acts: Law of Ukraine No. 2147-VIII of 03.10.2017, entry into force 15.12.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147-19. [ukr.]

Code of Administrative Judiciary of Ukraine from 06.07.2005 № 2747-IV, ed. from 06/14/2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. [ukr.]

Krivtsun I. S. The object, subject and subjects of appeal in the administrative proceedings of Ukraine. University research notes. 2008. No. 2 (26). P. 173–176. [ukr.]