РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Василь ІЛЬКОВ,

суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, викладач Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, доцент 

 

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

Стаття присвячена поняттю та особливостям рішення Верховного Суду як джерелу права адміністративного судочинства в Україні. Під час судового розгляду справи здійснюється тлумачення норм права судом. Сутність такого тлумачення відображається у рішеннях Верховного Суду, у яких роз’яснюється, які норми права і з яких мотивів було застосовано саме у такий спосіб відповідні норми права. У подальшому судова практика узагальнюється Верховним Судом. Висновок щодо застосування норм права, викладений у рішенні Верховного Суду, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, і повинен враховуватися судами при застосуванні таких норм права. Рішення Верховного Суду важливо розглядати як окреме джерело права.

Ключові слова: Верховний Суд, рішення Верховного Суду, джерело права, висновок щодо застосування норм права, типова справа, зразкова справа, адміністративні суди.

 

References

Constitution of Ukraine of June 28, 1996 No. 254k / 96-VR, ed. from 09/30/2016       URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1-%80/conv. [ukr.]

Code of Administrative Procedure of Ukraine of 06.07.2005 No 2747-IV, ed. from 05/05/2018 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. [ukr.]

On the Judiciary and Status of Judges: Law of Ukraine of June 2, 2016 No. 1402-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. [ukr.]

Order of the Supreme Court of 01.02.2018, No. Pz / 9901/8/18 (Case No. 820/6514/17). URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/zrazkova-sprava/uhvaly-zs [ukr.]

Learn, Learn ...: Educators and the Supreme Court held a two-day workshop on new processes. March 20, 2018 URL: http://jurliga.ligazakon.ua/news/169147. [ukr.]