ЗМІСТ ДИСПОЗИТИВНОСТІ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Олександр КУХАРЄВ,

доцент кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

 

ЗМІСТ ДИСПОЗИТИВНОСТІ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 

 

Стаття присвячена дослідженню змісту диспозитивності при встановленні заповідального відказу як спеціального заповідального розпорядження. Наголошується, що свобода заповіту в цій сфері не обмежується лише правом спадкодавця зробити заповідальний відказ. Заповідач наділений широкими можливостями стосовно предмета легату, що виражається у переданні у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі, що входять або не входить до складу спадщини. Закон містить відкритий перелік тих прав і речей, що можуть становити предмет заповідального відказу. Крім того, виконання легату не обмежене строком дії спадкового правовідношення.

Ключові слова: спадкування, заповіт, заповідальний відказ, заповідач, спадкоємець, відказоодержувач, легат.

 

References

Fursa E. E., Kozyar-Skok L. V. Some issues of inheritance with a foreign element: consul, notary, court: monograph. Kyiv: Alerta, 2017. 384 p. [ukr.]

Inheritance under the legislation of Ukraine. Comment. Litigation: Coll. norms. acts. Kyiv: Yurincom Inter, 2008. 336 p.[ukr.]

Current Problems of Inheritance Law: Educ. tool. / for total. ed. prof. Yu. O. Zaiki, Art. of sciences. Coll. O. O. Lovejak. Kyiv: CST; CUL, 2014. 336 p. [ukr.]

Romovskaya Z. V. Ukrainian Civil Law. Inheritance law: a textbook. Kiev: Alerta; CST; CUL, 2009. 264 p. [ukr.]

Thanks-Fateeva. I. V., Pecheny O. P., Krat V. I., et al. I. V Thank you-Fateeva. Kharkiv: Law, 2016. 608 p. [ukr.]

The decision of the Shevchenkivsky district court of Zaporizhzhya of 06.03.2007 in the case №2-2467 / 07. The only state register of court decisions. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/946675 (accessed 26.03.2018). [ukr.]

Decision of the October District Court of Dnepropetrovsk of October 27, 2010 in Case No. 2-8083 / 10. The only state register of court decisions. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/53333415 (accessed 26.03.2018). [ukr.]

Decision of the Kerch City Court of the Autonomous Republic of Crimea of 11.02.2014 in Case No. 107/11596/2013-c. The only state register of court decisions. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37347755 (accessed 26.03.2018). [ukr.]

Serebrovsky V. I. Selected works on hereditary and insurance law. ed. 2nd, Ispr. Moscow: Charter, 2003. 558 p.[russ.]

Gordon M. V. Inheritance by law and by will. Moscow: Law. Lit., 1967. 120 p. [russ.]

Whatman D. Testamentary refusal. Soviet justice. 1970. № 18. S. 23–24. [russ.]

Nadon V. V. Subjective obligation as an element of content of civil legal relations: a monograph. Kharkiv: Right, 2017. 392 p.[ukr.]