БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ В НАЦІОНАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Ірина ШАПОВАЛОВА,

суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, викладач Національної школи суддів України, аспірантка кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

 

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ В НАЦІОНАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

 

Розглядається процес узгодження відповідних норм міжнародного права у сфері прав людини з нормами внутрішнього права і законодавче закріплення в ньому міжнародних стандартів, що є необхідним засобом забезпечення їх виконання на рівні правозастосовної практики держави і належного виконання цих стандартів її національними установами. Зазначається, що саме за допомогою судової процедури вдається найбільш справедливо визначити міру свободи та міру відповідальності суб’єктів правовідносин.

Ключові слова: слідчий суддя, імплементація, судовий контроль, прецедентна практика, рішення ЄСПЛ.

 

References

Constitution of Ukraine of June 28, 1996 No. 254k / 96-VR, ed. from 09/30/2016. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. [ukr.]

On the international treaties of Ukraine: Law of Ukraine of 29.06.2004, ed. from 07/20/2014. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15. [ukr.]

On the Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the First Protocol and Protocols Nos. 2, 4, 7 and 11 to the Convention No. 475/97-BP of 17 July 1997, ed. from 13.03.2006. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80. [ukr.]

On the Enforcement of Judgments and the Practice of the European Court of Human Rights: Law of Ukraine of 23.02.2006 No. 3477-IV, ed. from 02.12.2012. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15. [ukr.]

Fulei T. I. Application of the practice of the European Court of Human Rights in the administration of justice: a scientific and methodological guide for judges. Type 2. ed., add. K., 2015. P. 9–42. [ukr.]

Kuts M. O. About the features of interpretation of the term "implementation". Journal of the Kyiv University of Law. K., 2010. № 2. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_2/133.pdf. [ukr.]

Pushkar P. V. A brief overview of the hierarchy of jurisprudence of the European Court of Human Rights, its sources and legal force. Bulletin of the Supreme Court of Ukraine. 2015. No. 6 (178). Pp. 43–48.[engl.]

Groshovyi Y. M., Shilo O. G. Grounds for selecting preventive measures under the new CPC of Ukraine. Law Journal of the National Academy of the Interior. K., 2014. S. 220–226. [ukr.]

Criminal Procedure Code of Ukraine dated April 13, 2012 No. 4651-VI, ed. from 06/10/2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. [ukr.]

Benham v. The United Kingdom. European Court of Human Rights, International Courts; Solution URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/895eb1efa4312a8dc22580f8003dfa2d.pdf. [engl.]

Anishina V. I. Legal nature of judicial lawmaking: theory and practice. Law and State: Theory and Practice. 2006. № 5. P. 10–16. [ukr.]

Ptashinskaya V. P. Impact of European Court of Human Rights rulings on the national implementation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Topical policy issues. 2015. Vol. 56. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3056/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1 % 81% D1% 8C% D0% BA% D0% B0% 20APP_56-15.pdf? Sequence = 1 & isAllowed = y [engl.]

Radanovich N. M.  National Implementation of International Human Rights Treaties: A General Theoretical Study (Based on the Implementation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms): Abstract. diss. ... Cand. lawyer. Sciences: 12.00.01. / Ivan Franko National University of Lviv. L., 2000. 19 p. [ukr.]

On the application by courts of international treaties of Ukraine in the administration of justice: resolution of the Plenum of the High Specialized Court of Ukraine on civil and criminal cases of December 19, 2014 No. 13. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013740- 14. [ukr.]

Yakovlev A. A. International legal cooperation in the protection of property rights in the Council of Europe system: author. diss. ... Cand. lawyer. Sciences: 12.00.11. / Nat. lawyer. Acad. Of Ukraine. J. the Wise. H., 2009. 20 p. [ukr.]

Astakhov P. A. Dynamics of resolution of legal conflicts (theoretical and legal research): author. diss. ... Cand. lawyer. Sciences: 12.00. Federal Legal Portal. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1220698. [ukr.]