РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Вікторія ШПІЛЯРЕВИЧ,

присяжний Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, доцент кафедри кримінального права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат юридичних наук

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

 

У статті констатується, що рішення Європейського суду з прав людини являють собою вагомі орієнтири для національних судів, керуючись якими ці суди можуть проявляти такі ж підходи при прийнятті своїх рішень, щоб останні не ставали в майбутньому предметом розгляду ЄСПЛ.

Ключові слова: кримінально-правова політика України, заходи безпеки, джерела кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки Конституція України, рішення Європейського суду з прав людини.

 

Borisov V. I. Modern state policy in the sphere of fighting crime and its criminal law direction. Law of Ukraine. 2012. № 1–2. S. 232–242.[ukr.]

Borisov V. I., Fris P. L. The concept of criminal policy. Bulletin of the Association of Criminal Law of Ukraine. 2013. № 1 (1). Pp. 15–31. [ukr.]

Shpilyarevich V. V.  Criminal Law Security Measures: Abstract. diss. ... Cand. lawyer. Sciences: Special. 12.00.08 - Criminal Law and Criminology; criminal law. Lviv, 2015. 20 p. [ukr.]

On the Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the First Protocol and Protocols Nos. 2, 4, 7 and 11 to the Convention: Law of Ukraine of July 17, 1997 No. 475/97-BP. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1997. No. 40. Art. 263. [ukr.]

Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948 / Doc. UN / PES / 217 A. Human rights: Ukraine's international treaties, declarations, documents. K., 1992. S. 18–24. [ukr.]

On the Enforcement of Judgments and the Practice of the European Court of Human Rights: Law of Ukraine of February 23, 2006 No. 3477-IV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2006. № 30. Pages. 1114. Art. 260. [ukr.]

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950. Official Bulletin of Ukraine. 1998. № 13. 2006. № 32. P. 270. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 29 April 2002 in the case of Pritty v. The United Kingdom. URL: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_210. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 22 October 2003 in the case of Y.F. against Turkey ». URL: https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Y.F.%20v.%20TURKEY_en.asp.,[engl.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 25 February 1997 in Case Z. against Finland». URL: http://www.medicallaw.org.ua/biblioteka/mizhnarodna- sudova-praktika/z-tro-finlandia-st-8-convention-right-on-the-daily-to-private-to-simeinogo-zhittja. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 7 February 2002 in the case of Mikulić v. Croatia. URL: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_049. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 24 October 1979 in Winterwerp v. The Netherlands. URL: http://www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_155. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 5 October 2000 in the case of Varbanov v. Bulgaria. URL: http://www.search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2365.html. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 8 November 2005 in the case of Gorshkov v. Ukraine. URL: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_090. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 6 September 2007 in Kocheruk v. Ukraine. URL: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_839. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 19 April 2012 in the case of M. against Ukraine. " URL: http://www.document.ua/home-m.-to-ukrayini-doc110090.html. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 5 June 2014 in Hakobyan v. Ukraine. URL: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_a13. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 28 March 2006 in the case of Melnik v. Ukraine. URL: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_037.

Judgment of the European Court of Human Rights of 25 October 2007 in the case of Yakovenko v. Ukraine. URL: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_438. [ukr.]