ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РОЛЬ ЗАХИСНИКА В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Ірина БІГУНЕЦЬ,

аспірантка Національної академії внутрішніх справ 

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РОЛЬ ЗАХИСНИКА В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

 

 

У статті проаналізовано окремі науково-теоретичні напрацювання сучасної юридичної науки в дослідженні кримінального провадження за відсутності підозрюваного (обвинуваченого), визначено природу та сутність такого провадження, наведено приклади української та європейської судової практики, що пов’язані із здійсненням спеціального досудового розслідування за відсутності підозрюваного (обвинуваченого). Метою даної статті є науково-теоретичний і практичний аналіз окремих аспектів здійснення спеціального досудового розслідування та ролі адвоката-захисника у цьому процесі, виявлення проблемних питань у правовому регулюванні та надання пропозицій для їх вирішення.

Ключові слова: досудове розслідування, спеціальне досудове розслідування, право на професійну правничу допомогу, право на захист.

 

References

Criminal Procedure Code of Ukraine as amended and supplemented. as of February 20, 2018: (Official Text). K .: Palivoda A.V., 2018. 372 p. [ukr.]

Babchinska T. Some aspects of the exercise of the right to defense in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation. Entrepreneurship, economy and law. 2016. № 6. P. 166–170. [ukr.]

Pogoretsky M. A. Beginning of Pre-trial Investigation: Selected Issues. Bulletin of criminal proceedings. 2015. №1. P. 93–103. [ukr.]

On Amendments to the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine on the inevitability of punishment for individual crimes against the bases of national security, public security and corruption: Law of Ukraine of 07.10.2014 No. 1689-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1689-18/paran27#n27. [ukr.]

Constitution of Ukraine: Legislation in force as amended as of June 1, 2017: (official text). K .: Palivoda A. V., 2017. 76 p. [ukr.]

Treaty of the States Parties to the Commonwealth of Independent States on the interstate search of persons / CIS; International document dated 10.12.2010. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_n30. [ukr.]

On approval of the Instruction on the procedure for use by law enforcement agencies of the Interpol NCB in Ukraine in the prevention, detection and investigation of crimes / Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Prosecutor General's Office of Ukraine, the Security Service of Ukraine ...; Order, Instruction dated 09.01.1997 No. 3/1/2/5/2/2. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0054-97. [ukr.]

Decision of the Court of Appeal of Kyiv in Case No. 757/32520/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66927220. [ukr.]

Judgment of the European Court of Human Rights of 21.04.2011 in the case of Nechiporuk and Jonkalo v. Ukraine. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66927220. [engl.]

Decision of the Investigating Judge of the Pechersk District Court of  Kyiv dated May 31, 2017 in Case No. 757/6132/17-k. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67066087. [ukr.]

Judgment in the Goddy v. Italy Case, April 9, 1984 Series A, Vol. 76, p. 11, § 28. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/62365260. [engl.]

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms / Council of Europe; International document dated 04.11.1950. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004. [engl.]