КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ПРАВОСУДДЯ: ПЕРШІ ВИСНОВКИ ДО ДРУГОЇ РІЧНИЦІ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Микола ОНІЩУК,

ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

 

 

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ПРАВОСУДДЯ: ПЕРШІ ВИСНОВКИ ДО ДРУГОЇ РІЧНИЦІ

 

 

У статті аналізуються масштабні трансформації у реформуванні українського правосуддя, які відбуваються упродовж двох років з часу набрання чинності змін до Конституції України. Акцентується на запровадженні основних нормативних, у тому числі процесуальних, та інституційних змін. Наголошується, що проведення реформи правосуддя ускладнюється низкою об’єктивних чинників, які спричинили до розриву між очікуваннями суспільства щодо реформи і фактичними спроможностями системи правосуддя.

Робиться висновок, що реалізація всіх визначених стратегій реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів включно з реформою адвокатури і правничої освіти сприятиме процесу «тонкого налаштування» судової системи до стандартів справедливого суду, як того вимагає ст. 6 Конвенції про права людини. Складові цього процесу – підготовка суддів нового покоління; запрошення до суддівської діяльності науковців і адвокатів; усунення корупціогенних чинників, запровадження регулярного оцінювання суддів, впровадження нових етичних стандартів.

Ключові слова: реформування правосуддя, підготовка суддів нового покоління, оцінювання суддів, впровадження нових етичних стандартів, електронний суд.

 

References

Reform Awareness of Ukraine's Population - Results from a study conducted by GfK Ukraine in conjunction with Q&Q Research. URL: https://www.gfk.com/eng-ua/rishennja/press-release/riven-information-in-habitat-Ukraine-shchodo-reform-results-doslidzhennja/. [ukr.]

The Constitution of Ukraine of 28 June 1996 ed. from 09/30/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. [ukr.]

On the Judiciary and Status of Judges: Law of Ukraine in Ed. from 08/05/2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. [ukr.]

Code of Civil Procedure of Ukraine in Ed. from 08/28/2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. [ukr.]

Strategy for Reform of Judiciary, Judiciary and Related Legal Institutions for 2015-2020: Approved by the Decree of the President of Ukraine of May 20, 2015 No. 276/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015. [ukr.]

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950: ratified by Law No. 475/97-BP of 17.07.1997. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. [ukr.]