НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ ЯК СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Михайло СМОКОВИЧ,

голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, заслужений юрист України, доктор юридичних наук

 

 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ ЯК СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

 

 

Стаття присвячена аналізу нормативно-правового забезпечення незалежності судової влади в Україні. Розглянуто передумови забезпечення незалежності суду з точки зору наявності політичної волі, практичного дотримання суддями стандартів суддівської етики, а також у взаємозв’язку з їх дисциплінарною відповідальністю. Доведено, що незалежність судової влади є необхідною умовою реалізації права людини на справедливість правосуддя і принципу верховенства права. Проаналізовано нормативно-правові акти, що були прийняті в рамках судової реформи 2016 року, на відповідність пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зроблено висновок про досягнення певних зрушень у забезпеченні незалежності суддів та запропоновано правові механізми, запровадження яких, на думку автора, зменшить можливості для втручання у суддівську незалежність.

Ключові слова: суддя, незалежність, дисциплінарна відповідальність, верховенство права.

 

References

Judicial independence report. Part One: Independence of Judges / European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), 16.03.2010. Strasbourg, 2010. [engl.]

Opinion No 2 (2001) of the Advisory Council of European Judges, taking into account the Committee of Ministers of the Council of Europe on the financing and administration of the courts in the context of the effectiveness of the judiciary and Article 6 of the European Convention on Human Rights of 23 November 2001, paragraph 37. URL: http: // www .scourt.gov.ua / clients / vsu / vsu.nsf / (documents) / 58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6. [engl.]

Recommendation CM / Rec (2010) 12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States on Judges: Independence, Efficiency and Duties, paras. 3, 4. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a38. [ukr.]

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004/print1443614425075648 [engl.]

ECtHR decision in the case of Alexander Volkov v. Ukraine. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/895EB1EFA4312A8DC22580F8003DFA2D.[ukr.]

On the Judiciary and Status of Judges: Law of Ukraine as of 07.07.2010 (repealed). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. [ukr.]

On the High Council of Justice: The Law of Ukraine as amended on 15.01.1998 (repealed). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/22/98-%D0%B2%D1%80. [ukr.]

On Amendments to the Constitution of Ukraine (on Justice): Law of Ukraine of 02.06.2016 No. 1401-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19 [ukr.]

On the Judiciary and Status of Judges: Law of Ukraine of 02.06.2016 No. 1402-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/print1371123643412915. [ukr.]

On the High Council of Justice: Law of Ukraine of 21.12.2016 No. 1798-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19/print1452596901082510. [ukr.]

On the Judiciary and Status of Judges: Law of Ukraine of 02.06.2016 No. 1402-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/print1371123643412915. [ukr.]

Opinion (2002) 3 of the Advisory Council of European Judges on the principles and rules governing the professional conduct of judges, in particular the issues of ethics, incompatible conduct and impartiality. URL: http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/vys3.pdf. [ukr.]

Replies of the Icelandic Delegation to the 2002 Questionnaire of the Advisory Council of European Judges on the Judges' conduct, ethics and responsibilities. Questionnaire on the conduct, ethics and responsibility of judges: reply submitted by the delegation of Iceland. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE%282002%2927&Language=lanEnglish&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679edirect=FFC679edirect [engl.]

Responses of the Delegation of Croatia to the 2002 Questionnaire of the Advisory Board of European Judges on the Judicial Conduct, Ethics and Responsibility of Judges. Questionnaire on the conduct, ethics and responsibility of judges: reply submitted by the delegation of Croatia. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE%282002%2929&Language=lanEnglish&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679&direct= [engl.]

Report of the European Network of Councils for the Judiciary "Minimum Judicial Standards V: Disciplinary Procedures and Responsibility of Judges" 2014-2105). Minimum Judicial Standards In Disciplinary Proceedings and Liability of Judges ENCJ Report 2014–2015, Page 27. URL: http://www.encj.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=195%3Adiscipline&catid=11%3Amutual-confidence&Itemid = 229 & lang = en. [engl.]

Responses of the Polish delegation to the 2002 Questionnaire of the Advisory Council of European Judges on the conduct, ethics and responsibilities of judges. Questionnaire on the conduct, ethics and responsibility of judges: reply submitted by the delegation of Poland. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE%282002%295&Language=lanEnglish&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679edirect=FFC679edirect [engl.]

Report of the European Network of Councils for the Judiciary “Minimum Judicial Standards V: Disciplinary Procedures and Judicial Responsibility” 2014–2015. Minimum Judicial Standards In Disciplinary Proceedings and Liability of Judges ENCJ Report 2014–2015, Page 27. URL: http://www.encj.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=195%3Adiscipline&catid=11%3Amutual-confidence&Itemid = 229 & lang = en. [engl.]

Opinion (2002) 3 of the Advisory Council of European Judges on the principles and rules governing the professional conduct of judges, in particular on ethics, incompatible conduct and impartiality, paragraph 68. URL: http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik -documentary / vys3.pdf. [engl.]

Bangalore Principles of Judicial Conduct of May 19, 2006. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_j67. [ukr.]

Estonian delegation's replies to the 2002 Questionnaire of the Advisory Council of European Judges on the conduct, ethics and responsibilities of judges. Questionnaire on the conduct, ethics and responsibility of judges: reply submitted by the delegation of Estonia. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE%282002%291&Language=lanEnglish&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679&direct= [engl.]

On Amendments to the Economic Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Judiciary of Ukraine, and other legislative acts: Law of Ukraine of 03.10.2017 No. 2147-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/2147-19/page35. [ukr.]