РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ: ЯК ЦЕ ЗМІНИЛО СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ?

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Тетяна ФУЛЕЙ,

начальник відділу Національної школи суддів України,кандидат юридичних наук,заслужений юрист України

 

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ: ЯК ЦЕ ЗМІНИЛО СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ?

 

Стаття присвячена аналізу впливу рішень ЄСПЛ, у яких визнавалося порушення Україною своїх зобов’язань за Конвенцією, на судочинство в Україні, за допомогою правових засобів (загальних та спеціальних, ма-теріальних та зі сфери правосвідомості), які спершу виступали об’єктом впливу практики ЄСПЛ, потім засобом такого впливу, та проілюстровано це на окремих яскравих прикладах.

Ключові слова: практика ЄСПЛ, судова практика, рішення суду, право-вий вплив, правове регулювання, правові засоби, судочинство.

 

References

 

 

Transcript of the plenary session. Meeting one hundred and thirty-four. Session hall of the Verkhovna Rada of Ukraine. July 17, 1997. [Electronic resource]. - Access mode: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4173.html [ukr.]

Decision on peaceful settlement of application No. 46144/99 Kaisin and others against Ukraine. [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_013 [ukr.]

Judgment in the case of Yuriy Mykolayovych Ivanov v. Ukraine (application no. 40450/04). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_479 [ukr.]

Judgment in the case of Burmych and Others v. Ukraine (applications 46852/13 and others). [Electronic resource]. - Access mode: https://drive.google.com/file/d/0B9g90s55-N4BNFdqR1RSSUNvZUk/view [ukr.]

ECHR is a film about the European Court of Human Rights (Ukrainian version). [Electronic resource]. - Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=VHL_sgXVHiE [ukr.]

Fulei T. The impact of the case law of the European Court of Human Rights on the case law of Ukraine: approaches and dimensions // Law of Ukraine. - 2015. - No 2. - P. 100. [ukr.]

Training needs of Ukrainian judges and lawyers on the European Convention on Human Rights / J. McBride. - K .: Istina, 2011. - P. 26–27. [ukr.]

Judgment in the case of Verentsov v. Ukraine (application no. 20372/11). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_945 [ukr.]

Judgment in the case of Veniamin Tymoshenko and Others v. Ukraine (application no. 48408/12). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a44 [ukr.]

Law of Ukraine "On Transport" of November 10, 1994 No. 232/94-VR / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1994, No. 51, Article 446 [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80 [ukr.]

Judgment in the case of Kharchenko v. Ukraine (application no. 40107/02). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_662 [ukr.]

Judgment in the case of Garnaga v. Ukraine (application no. 20390/07). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_960 [ukr.]

Judgment in Kryvitska and Kryvitsky v. Ukraine (application no. 30856/03). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_774 [ukr.]

Judgment in the case of Pronina v. Ukraine (application no. 63566/00). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_096 [ukr.]

Judgment in the case of Seryavin and Others v. Ukraine (application no. 4909/04). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_672 [ukr.]

Judgment in Serkov v. Ukraine (application no. 39766/05). [Electronic resource]. - Access mode: https://minjust.gov.ua/m/stattya-1-pershogo-protokolu-zahist-vlasnosti [ukr.]

Judgment in the case of Belukha v. Ukraine (application no. 33949/02). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_272 [ukr.]

Judgment in the case of Sokureno and Stryhun v. Ukraine (applications nos. 29458/04 and 29465/04). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_115 [ukr.]

Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges" of June 2, 2016 No. 1402-VIII (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2016, No. 31, Art. 545). [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 [ukr.]