ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМИРЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Анастасія КОВАЛЬЧУК,

аспірантка кафедри правосуддя юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМИРЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

На основі досліджень законодавства Англії, Німеччини та Грузії висвітлені основні характеристики, які дозволяють виявити спрямованість та тенденції розвитку інституту примирення. Вказані у статті положення дозволяють порівняти механізми досягнення компромісу на території різних держав та визначити відмінні риси, які сприяють підвищенню рівня ефективності примирення.

Ключові слова: примирення, механізм досягнення компромісу, відновне правосуддя, звільнення від кримінальної відповідальності.

 

References

Dallakyan L. G.  Mediation in the criminal process as a central element of the concept of restorative justice. TSU science vector. 2010. No 2 (2). Pp. 59-62.[russ.]

Litvyak V. V. Models of mediation in criminal proceedings: a comparative legal analysis. Scientific Notes of the International Humanities University: Collection. Odessa: International Humanities University, 2014. Vol. 22. Part II. S.340. Types of Restorative Justice in England and Wales. The Crown Prosecution Service. 2017. URL: https://www.cps.gov.uk/ legal-guidance / restorative-justice.[engl.]

Types of Restorative Justice in England and Wales. The Crown Prosecution Service. 2017. URL: https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/restorative-justice. [engl.]

Landesjustizverwaltung. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Landesjustizverwaltung.[deu.]

Golovnenkov P., Spica N. Criminal Procedure Code of the Federal Republic of Germany. Strafprozessordnung (StPO): Scientific and practical commentary and translation of the text of the law. 2012. 404 p.[deu.]

Golovnenkov P. V. Criminal Code (Criminal Code) of the Federal Republic of Germany: Scientific and Practical Commentary and Translation of the Law. 2nd ed. Prospectus. 2014. URL: https://books.google.by/books?id=E0jVAgAAQBAJ&printsec= frontcover & hl = en # v = onepage & q & f = false. [engl.]

Criminal code of the Republic of Belarus of July 9, 1999 No. 275-З. URL: http: // xn-ctbcgfviccvibf9bq8k.xn-90ais /.[bel.]

Code of Criminal Procedure of the Republic of Belarus 16 July 1999 No. 295-Z. URL: http://kodeksy.by/ugolovno-processualnyy-kodeks.[bel.]

The Criminal Procedure Code of Georgia of 09.10.2009. URL: http://www.matsne.gov.ge.[georgian]