ВИРІШЕННЯ СУДОМ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПИТАННЯ ПРО ЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ АБО ЗУПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Алла ЛЕСЬКО,

суддя Верховного Суду 

 

ВИРІШЕННЯ СУДОМ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПИТАННЯ ПРО ЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ АБО ЗУПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ 

 

У статті викладені результати вивчення законодавства про вирішення судом касаційної інстанції питання про зупинення виконання судового рішення та зупинення дії судового рішення, а також практики застосування його норм. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення відповідних норм процесуального законодавства і надано рекомендації щодо його застосування.

Ключові слова: зупинення виконання судового рішення, зупинення дії судового рішення, дискреційні повноваження суду, диспозитивність, касація.

 

References

On Amendments to the Economic Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts: Law of Ukraine No 2147-19 of 03.10.2017. Voice of Ukraine. 28.11.2017. No. 221-222 (6726-6727).[ukr.]

Kucher T. M. The right to judicial protection in the civil procedure of Ukraine: diss. ... Cand. lawyer. Sciences: 12.00.03 / Kyiv National. them. Taras Shevchenko. K., 2009. 198 p. [ukr.]

Kharlamova I. V. Court of Arbitration: The Purposes of Cassation Proceedings. M .: Statute, 2009. 189 p. [ukr.]

On the Practice of the Application of Civil Procedural Legislation by Courts in Consideration of the Statement of Claims: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine dated 9.12.2006 No 9 (as amended in accordance with the ruling of the Supreme Court No 2 of 12.06.2009). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06. [ukr.]

Code of Civil Procedure of the Ukrainian SSR. Scientific-practical comment / answer. ed. I. P. Kononenko. K .: Flight view. lit. Ukraine, 1973. 488 p. [ukr.]

On the Practice of Consideration of Civil Cases in the Supervision Order: Resolution of the SCU Plenum No 2 of 26.01.90 (as amended in accordance with the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine No 13 of 25.12.92 No 15 of 25.05.98) URL: http: // law .rada.gov.ua / laws / show / v0002700-90. [ukr.]