КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Євген ПОВЗИК,

асистент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

кандидат юридичних наук 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

У статті проаналізовано окремі питання укладення та затвердження угоди про примирення, вимоги законодавства щодо її змісту, участі медіатора у кримінальному провадженні та запропоновано шляхи нормативного вдосконалення підстав та порядку укладення угоди про примирення, а також її змісту.

Ключові слова: угода, угода про примирення, медіатор, сторони угоди, зміст угоди, спрощене провадження.

 

References

Information Letter of the High Specialized Court of Ukraine on Civil and Criminal Cases of November 15, 2012 “On Some Issues of Criminal Proceedings Based on Agreements”. AFU: Off. website. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12. [ukr.]

On Supplement to the Information Letter of the High Specialized Court of Ukraine on Civil and Criminal Cases of November 15, 2012 No 223-1679 / 0 / 4-12: Information Letter of the High Specialized Court of Ukraine on Civil and Criminal Cases of 05/04/2013 AFU: Off. website. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0223740-13. [ukr.]

Generalization of case law on criminal proceedings based on agreements of January 22, 2014 URL: http://sc.gov.ua/en/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html. [ukr.]

Padilla v. Kentucky is a historic decision of the US Supreme Court. URL: http://www.usbusinesslawblog.com/?p=165. [engl.]

Ordzhonikidzevsky District Court of Kharkiv dated February 03, 2016 in Case No. 1-кп / 644/195/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. [ukr.]