КОМПЕНСАТОРНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРОТИ ЗЛОВЖИВАНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Анжеліка ТКАЧУК,

аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

КОМПЕНСАТОРНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРОТИ ЗЛОВЖИВАНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

Стаття присвячена дослідженню компенсаторних засобів захисту проти зловживань процесуальними правами. Авторка приділяє значну увагу розгляду їх правової природи. Для розгляду поставлених питань наводяться судова практика та зарубіжний досвід. Висвітлено існуючі на сучасному етапі розвитку цивільного судочинства проблеми протидії зловживанню процесуальними правами. У статті досліджено сферу застосування даних компенсаторних засобів захисту. Запропоновано власне бачення щодо можливих шляхів розв’язання цих проблем.

Ключові слова: зловживання процесуальними правами, компенсаторні засоби захисту щодо зловживань процесуальними правами, судові витрати, судовий штраф, забезпечення позову, забезпечення доказів, протидія зловживанню процесуальними правами.

 

References

Eisenberg T., Fisher T. When Courts Determine Fees in a System With a Loser Pays Norm: Fee Award Denials to Winning Plaintiffs and Defendant. UCLA Law Review. 2013. No. 60. P. 1452–1493. [engl.]

Reznikova V. V. Abuse of procedural rights: economic and procedural aspect of the problem. Slovo of the National School of Judges of Ukraine. 2014. No 2 (7).[ukr.]

Reznikova V. V.  Responsibility in the economic process for abuse of procedural rights and measures of procedural coercion. Law of Ukraine. 2017. No 9. [ukr.]

Gurvich M. A. The right to sue. M.L .: Acad. Sciences, 1949. [russ.]

Grel Y. V. Abuse of parties by procedural rights in civil and arbitration proceedings: diss. ... Cand. lawyer. of sciences. M., 2006. 200 p. [russ.]

Tolstoy Miloslavsky U. K, , no. 18139/91, July 13, 1995 URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57947. [engl.]

Yudin A. V. Abuse of procedural rights in civil proceedings. St. Petersburg: Ed. House of St. Petersburg. state. Univ., Publ. Fak.-S.-Peterb. state. Univ., 2005.[russ.]

Tanbay Tuten v. Turkey, no. 38249/09, 10 December 2013. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138892. [engl.]

Yuriy Nicolayevich Ivanov v. Ukraine, no. 40450/04, 15 October 2009 URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95032. [engl.]

Burmych and others v. Ukraine, no. 46852/13, 12 October 2017. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178082. [engl.]

Tsuvina T. A. The right to court in civil proceedings. Kh .: Word, 2015. pp. 275–277.

Sakara N. Y. Protecting the Right to a Fair Trial: Problems and Prospects. Lawyer of Ukraine. 2013. No 2 (23). Pp. 61–62. [ukr.]