ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Андрій САВЧАК,

суддя Перемишлянського районного суду Львівської області, кандидат юридичних наук

 

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ

 

 

У статті акцентується на важливості дотримання права на повагу до житла особи під час проведення обшуків. Основна увага приділена узагальненню вимог, які для Європейського суду з прав людини є важливими і без дотримання яких національні органи не зможуть гарантувати права, передбачені ст. 8 Конвенції.

Ключові слова: житло, прийнятність, легітимна мета, необхідність у демократичному суспільстві, пропорційність, гарантії від свавілля.

 

References

A practical guide to admissibility. Conseil de l'Europe / Cour européenne des droits de l'homme, 2014 [Council of Europe / European Court of Human Rights]. 2014 - 128 p. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf. [engl.]

ECtHR judgment in Golovan v. Ukraine of 5 July 2012, application no. 41716/06. URL: https://precedent.in.ua/2016/02/25/golovan-protyv-ukrayny/. [ukr.]

ECtHR judgment in the case of Vladimir Polishchuk and Svetlana Polishchuk v. Ukraine of September 30, 2010, application No. 12451/04. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_822 [ukr.]

ECtHR judgment in Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria of 16 October 2007, application no 74336/01. URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-117700. [russ.]

ECHR judgment in Belozorov v. Russia and Ukraine of 15 October 2015, application no. 43611/02. URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-171895. [russ.]

ECtHR judgment in the case of Gutsanovi v. Bulgaria of 15 October 2013, application no. 34529/10. URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-126982. [russ.]

ECtHR judgment in Buck v. Germany, April 28, 2005, application No. 41604/98. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68920. [engl.]

ECHR judgment in Gerashchenko v. Ukraine, 7 November 2013, application no. 20602/05. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172389.

ECtHR judgment in Aleksanyan v. Russia, 22 December 2008, application no. 46468/06. [URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-90390.

ECtHR judgment in Ratushna v. Ukraine, December 2, 2010, application No. 17318/06. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_821.

ECtHR judgment in Ernst and Others v. Belgium (Ernst and Others v. Belgium) of 15 July 2003, application no. 33400/96. URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-65779. [engl.]

ECtHR judgment in Keegan v. The United Kingdom of 18 July 2006, application no. 28867/03. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76453. [engl.]