№ 1 (2) 2013

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

 Зміст журналу

№ 1 (2) 2013

 

Анатолій КОСТЕНКО                             

Спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді Важлива складова процесу формування суддівського корпусу в Україні

8

Віктор ГОРОДОВЕНКО

Судовий контроль за проведенням слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій

15

Олександр КОРОВАЙКО

Розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: проблемні питання, що виникають у практиці слідчих суддів

21

Надія СТЕФАНІВ

Дотримання прав особи при наданні дозволу на втручання в приватне спілкування: практика Європейського суду з прав людини

32

Василь МАЛЯРЕНКО

Щодо головних проблем судової влади в Україні

39

Володимир КРАВЧУК

Методи вирішення юрисдикційних проблем

50

Дмитро ПРИЙМАЧЕНКО,

Руслан ІГОНІН

Співвідношення понять «організаційне забезпечення судів», «організаційне управління в судах» та «судове управління»

57

Олександр ДУДОРОВ

Спеціальні засади призначення покарання (продовження)

67

Юрій МИРОШНИЧЕНКО

Тактика суду в кримінальному провадженні: генеза та перспектива

84

Едуард ДЕМСЬКИЙ,

 Василь ШАМРАЙ

Щодо умов перегляду постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань

98

Віталій ТЕРТИЧНИЙ

Шляхи вдосконалення адміністративного судочинства: організаційні проблеми

115

Олександр КОНОНЕНКО

Аналіз змін законодавства про прокуратуру та адміністративний процес

119

Наталія ІЛЬКІВ

Екологізація земельно-реєстраційних відносин

129

Віктор ЦЮКАЛО

Питання імплементації міжнародно-правових норм у правову систему України

139

Олександр ІЩЕНКО,

 

Марина САМОФАЛ

Особливості правового регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Литовській Республіці

160

Леонід ЛОБОЙКО

Право на відкрите судове засідання у контексті міжнародних стандартів

168

Олександр МУРАШИН

Стан та перспективи розвитку законодавчої діяльності в Україні

174

Ярина ГАЄЦЬКА-КОЛОТИЛО

А судді хто?

 

181

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

187