№ 2 (3) 2013

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

 Зміст журналу

№ 2 (3) 2013

 

Наталія ШУКЛІНА,

Руслан КИРИЛЮК,

ЛІДЕРСТВО І СТРАТЕГІЯ: ІЗ ДОСВІДУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В СІНГАПУРІ

6

Садіг ТАГІЄВ

ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ В ОПЕРАТОРІВ І ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

13

Валентина КУЗЬМЕНКО

ОКРЕМІ   ПИТАННЯ, ЩО   ВИНИКАЮТЬ  ПРИ  ПРИЗНАЧЕННІ ПСИХІАТРИЧНОЇ  ЕКСПЕРТИЗИ  У  КРИМІНАЛЬНОМУ  ПРОЦЕСІ

25

Артур ЄМЕЛЬЯНОВ

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЯКОСТІ СУДОЧИНСТВА

30

Богдан ЛЬВОВ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕДОБРОСОВСНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ

39

Зоя ТАТЬКОВА

САНАЦІЯ ЯК ВИХІД ІЗ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

48

Людмила БІЛЕЦЬКА

ДОКАЗУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: НА ШЛЯХУ ДО ФОРМУВАННЯ СУДОВИХ СТАНДАРТІВ

58

Олександр ІЩЕНКО,

Ніна КУЧЕРУК,

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕЮДИЦІЙНІСТЬ СУДОВИХ АКТІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

65

Тетяна КОЛОМОЄЦЬ,

 Юлія КАЛАШНИК,

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОЯВ НЕПОВАГИ ДО СУДУ

73

Михайло ЦУРКАН

АНАЛІЗ СУДОВИХ ПОМИЛОК ЗА НАСЛІДКАМИ КАСАЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

83

Наталія КЛОЧКОВА

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТРОКІВ ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ТА ПОВАЖНІСТЬ ПРИЧИН ЇХ ПРОПУСКУ

92

Ганна БАХАРЄВА

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

100

Тетяна ФУЛЕЙ,

СВОБОДА ВІД САМОВИКРИТТЯ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

107

Олексій ЧЕРНОВСЬКИЙ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СУДДІ З ПРОКУРОРОМ

116

Ольга СМІРНОВА

РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

126

Євген ПИСЬМЕНСЬКИЙ

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ У ЗВЯЗКУ З ДАВНІСТЮ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

132

Юрій ДЕМ’ЯНЧУК

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

139

Андрій ОВСІЄНКО

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ЗА ПОЗОВАМИ ПРО СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ АКТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

147

Володимир КОВАЛЬ

МЕТОДОЛОГІЯ ТЛУМАЧЕННЯ АКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ У СУДОЧИНСТВО

154

Анатолій МІРОШНИЧЕНКО

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ

163

Віктор КАПУСТИНСЬКИЙ

ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

168

Роман КУЙБІДА

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

176

 

НОВИНИ

184