№ 1 (6) 2014

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

 Зміст журналу

№ 1 (6) 2014

 

 

Вступне слово ректора Національної школи суддів України Миколи Оніщука

6

Ганна ЮДКІВСЬКА

Допустимість доказів як одна з гарантій справедливого судового процесу відповідно до статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

7

Віктор ЦЮКАЛО

Окремі аспекти діяльності Європейського суду з прав людини щодо формування європейської системи захисту прав людини

14

Наталія ШУКЛІНА,

Оксана ШАМРАЙ

Стратегічне планування діяльності установи як зпорука її успішного розитку

21

Юрій ІРХІН

Психологічні засади професійного відбору суддів України

29

Богдан ПРОКОПЕНКО

Проблемні аспекти визначення належного рівня особистих та моральних якостей кандидата на посаду 

38

Михайло САВЧИН

Pабезпечення єдності судової практики у контексті верховенства конституції

48

Данило ГЕТМАНЦЕВ

Деякі питання адміністративного судочинства щодо розгляду податкових спорів

57

Віталій БОЙКО,

Володимир ШЕВЧЕНКО

Іпотека як спосіб забезпечення зобов’язань: теорія і практика

66

Надія СТЕФАНІВ

Звіт про неповнолітнього обвинуваченого у кри-мінальному провадженні щодо неповнолітніх : практика впроадження та досвід застосування в Івано-Франківській області

75

Валентина КУЗЬМЕНКО,

Володимир РУССКОВ

Положення нового антикорупційного законодавства в дії

81

 

Матеріали конференції

95

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

143