№ 2 (7) 2014

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

 Зміст журналу

№ 2 (7) 2014

 

Микола ОНІЩУК

Бікамералізм як вимога часу

6

Михайло САВЧИН

Забезпечення єдності судової практики у контексті верховенства конституції

18

Ганна ЮДКІВСЬКА

Допустимість доказів як одна з гарантій справедливого судового процесу відповідно до статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

29

Микола ПОГОРЕЦЬКИЙ,

Олександра ЯНОВСЬКА

Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні

39

Тетяна ФУЛЕЙ

Управління залою судового засідання: ґендерні аспекти

49

Оксана ШАМРАЙ

Організаційно-правові основи написання судових рішень

58

Василь ЗЕМЛЯНОЙ,

Ольга ПРУДКА

Проблемні питання розробки тестових запитань для анонімного тестування кандидатів на посаду судді

65

ГаннаБАХАРЄВА

Порушення правил суддівської етики як підстава для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності

75

Олександр РОЗВАДОВСЬКИЙ

Адміністративна відповідальність у сфері охорони державної таємниці та службової інформації: особливості, сучасний стан і напрями удосконалення

82

Наталія ШЕПЕЛЄВА

Про практику застосування судами ст. 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення

92

Наталя ХАРАДЖА

Принципи сімейно-правового регулювання в історичній ретроспективі

104

Ігор ЯСЕЛЬСЬКИЙ

Проблемні питання суб’єктного складу в спадковому договорі

115

Вікторія РЄЗНІКОВА

Зловживання процесуальними правами: господарсько-процесуальний аспект проблеми

123

Зоя ТАТЬКОВА

Особливості функцій штрафних санкцій у договірних відносинах

136

Віта БОНДАРЧУК

Доктринальні підходи до визначення поняття «виправданий ризик» у науці кримінального права

143

Олег НАЗАРОВ

Особливості участі судового експерта-психолога у визначенні розміру відшкодування грошової компенсації за завдану моральну шкоду

153

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

160