№ 4 (9) 2014

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

 Зміст журналу

№ 4 (9) 2014

 

Микола ОНІЩУК

Атестація суддів: як це розуміють у Європі

6

Надія СТЕФАНІВ

Міжнародні стандарти, що регламентують питання забезпечення законності, обґрунтованості та справедливості судових рішень

13

Петро АНДРУШКО

Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному проваджені (ст. 375) (продовження)

23

Ігор ІВАНЕНКО,

Юлія БАРАНЬКО

Прозорість кримінального провадження: окремі аспекти

40

Максим  ЧЕМЕРИС

Поняття гарантування і страхування вкладів фізичних осіб

50

Олександр КРАВЧУК

Захист адміністративними судами прав фізичних осіб на землю

58

Вікторія ХОЛОД

Деякі особливості розгляду судами справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною

72

Володимир ШЕВЧЕНКО,

Світлана ЩЕРБАК

Реалізація розпорядчих прав сторін у цивільному судочинстві та при виконанні судових рішень

80

Сергій БОГАЧЕНКО,

Оксана МІКУЛА

Проблеми формування та перспективи розвитку адміністративних судів в Україні

89

Володимир КРАВЧУК

Аномалії судового процесу

98

Олег МАТУЩАК,

Ольга МИХАЛЮК

Актуальність спеціалізації судів чи суддів?

104

Роман СЛОБОДЯН

Деякі питання фахового мовлення професійного судді

131

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

146