№ 1 (10) 2015

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

 Зміст журналу

№ 1 (10) 2015

 

Микола ОНІЩУК

НЕ ПРОТЕКЦІЯ, А НАЛЕЖНА СУДДІВСЬКА КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ОСВІТА МАЮТЬ БУТИ ГАРАНТІЄЮ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ

6

Тетяна ФУЛЕЙ

ҐЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

14

Вадим Качуровський

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю В СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА

28

Кирил НЕДО

ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ ВУКРАЇНІ

38

Віталій КУЗЬМИШИН

ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

46

Валентин Федоров

ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ

55

Олександр САРНАВСЬКИЙ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ У СФЕРІ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ: ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ

66

Олександр СМЕТАНЯК

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО НОРМОУТВОРЕННЯ У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

75

Євген БЕРНАДА

ПОНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РЕСТИТУЦІЇ ЯК НАСЛІДОК НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНУ

82

Вадим Коверзнев

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ПРИРОДА КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

93

Надія Стефанів

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВРАХУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ОЦІНЦІ СУДОМ ДОКАЗІВ, ЗДОБУТИХ У РЕЗУЛЬТАТІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ

103

Олег КОПІЦА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДСУДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЗА КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ

109

Олександр МАРЧУК

ПРИЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИПРАВНИХ ЗАМАХІВ НА ТВОРИ ЖИВОПИСУ

118

Олена Захарова

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ

 

127

Андрій БОЙКО

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАМІНИ НЕНАЛЕЖНОЇ СТОРОНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ АПЕЛЯЦІЙНОЮ ІНСТАНЦІЄЮ

137

Лариса ЗУЄВА

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДВІДОМЧОСТІ ТА ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ СУДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ УКРАЇНИ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПОРІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

144

Павло САЛО

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ТА НЕОБХІДНІ ЗМІНИ ДОНЬОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

157

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

166