№ 2 (11) 2015

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

 Зміст журналу

№ 2 (11) 2015

Микола ОНІЩУК

СУДДІ МАЮТЬ ПЕРЕБУВАТИ ПІД КОНТРОЛЕМ СУСПІЛЬСТВА

6

Елла КАТАЄВА

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ

14

Яна ШЕВЦОВА

МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ

23

Аліна ФЕДІНА

ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ

29

Андрій МАЛЄЄВ

СУДОВІ ПОСЛУГИ, ОПЕРАЦІЇ, СТАНДАРТИ

37

Анна БІЛА-КИСЕЛЬОВА

РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ – ЯКНАЙКРАЩОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ІНТЕРЕСІВ У ВНУТРІШНЬОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

46

Віктор БРАТАСЮК

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ФОРМА БУТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВОБОДИ

56

Олександр ІЩЕНКО

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

67

Ірина ВІХРОВА

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

78

Андрій ЗАКРЕВСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ УКРАЇНИ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

89

Людмила КОЗЛЮК

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПРИЧИН І УМОВ КОРУПЦІЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

100

Сергій КРУШИНСЬКИЙ

ПРОБЛЕМИ ПОДАННЯ ДОКАЗІВ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

110

Вікторія СМІРНОВА

ПІДСТАВИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ СУДОМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

119

Наталя ХАРАДЖА

ОКРЕМІ АСПЕКТИ СІМЕЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ПРАКТИЦІ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ

128

Марина САМОФАЛ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО ПРИВАТНОГО ТА СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ ПРИ МЕДИЧНОМУ ВТРУЧАННІ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

138

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

149