ВИПАДКИ, КОЛИ ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕ СКЛАДАЄТЬСЯ

ПОНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Енвер АБІБУЛЛАЄВ,

помічник судді Київського районного суду міста Харкова

 

ВИПАДКИ, КОЛИ ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕ СКЛАДАЄТЬСЯ

 

У статті досліджено поняття адміністративної відповідальності, адміністративне провадження, його стадії, проаналізовано випадки не складання протоколу про адміністративне правопорушення, судова практика та рішення Конституційного Суду України з приводу притягнення особи до адміністративної відповідальності у скороченому провадженні.

Ключові слова: протокол про адміністративне правопорушення, адміністративне провадження, скорочене провадження.

 

References

Alferov S. M., Vashchenko S. V., Dolgopolova M. M. and others. Administrative Law. Common part: teach. tool. K .: Center for Teaching 216, p.[ukr.]

Administrative law of Ukraine. Academic course: textbook: in 2 volumes. Volume 1: General part / ed. Board: VB Averyanov (Chairman). K.: Law. opinion, 2004. 584 p. [ukr.]

Kalyuzhnyi R. A., Komzyuk A. T., Pogribnyy O. O. and others. Code of Administrative Offenses: Scientific Pract. comment. K .: All-Ukrainian. Legal Unity Publishers Association, 2008. 781 p. [ukr.]

Scientific and Practical Commentary on the Code of Administrative Offenses / by General. ed. S. V. Petkova. K .: Center for Teaching Lit., 2016. 787 p. [ukr.]

Judgment of the Constitutional Court of Ukraine of May 26, 2015 No. 5-rp / 2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-15. [ukr.]

Judgment of the Supreme Administrative Court of Ukraine of 11 November 2016 in Case No. 718/777/16-a. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62726318. [ukr.]

Judgment of the Lviv Administrative Court of Appeal of 17 October 2016 in Case No. 161/7247/16-a. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62178003. [ukr.]

Resolution of the Kharkiv Administrative Court of Appeal of December 14, 2016 in Case No. 175/3274/16-a. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63548950. [ukr.]

Resolution of the Kharkiv Administrative Court of Appeal of 06 December 2016 in Case No. 639/4873/16-a. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63369081. [ukr.]