СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Василь ІЛЬКОВ,

суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, викладач Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, доцент

 

СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

 

Публікація присвячена формуванню судової практики у сфері здійснення адміністративного судочинства в Україні. Під час судового розгляду справи здійснюється тлумачення норм права судом. Сутність такого тлумачення відображається в судових рішеннях, у яких роз’яснюється, які норми права і з яких мотивів було застосовано саме у такий спосіб відповідні норми права. У подальшому судова практика узагальнюється вищими судами та Верховним Судом. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права та має враховуватися судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Відступити від правової позиції Верховного Суду можливо тільки з одночасним наведенням відповідних мотивів. Судову практику важливо розглядати як окреме джерело права.

Ключові слова: судова практика, джерело права, адміністративні суди публічно-правові спори, Верховний Суд України, Верховний Суд, типова справа, зразкова справа.

 

References

The Constitution of Ukraine of June 28, 1996, ed. from 09/30/2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. [ukr.]

Yavich L. S. The essence of law (socio-philosophical understanding of the genesis, development and functioning of the legal form of social relations). L., 1985. 208 p.[russ.]

Code of Administrative Procedure of Ukraine: text adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on July 6, 2005 (as amended on September 1, 2015) / Supreme Administrative Court of Ukraine. K .: VAITE Company LLC, 2015. 208 p. [ukr.]

On the Judiciary and Status of Judges: Law of Ukraine of June 2, 2016 No 1402-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv. [ukr.]

Nechitaylo O. M., Polyanychko A. A. Judiciary in the Supreme Court of Ukraine: with the opinion of citizens?. URL: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/7/28/ 148677.htm [ukr.]

Draft Law on Amendments to the Economic Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Judiciary of Ukraine and other legislative acts (Reg. No 6232 of 23.03.2017 ed. President of Ukraine). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415. [ukr.]

Code of Administrative Justice Regulatory Part - Council of State decrees (Most recent version of text 3 October 2013 - Document generated 11 November 2013) P.3, 41. URL: http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/ wp-content / uploads / 2014/06/51739-CJA-partie-r% C3% A9glementaire-Copie.pdf. [ukr.]