СТАТТЯ 18 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ:ПІДХІД СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ ч2

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Егідіус КУРІС,

суддя Європейського суду з прав людини (Литва), професор

 

 

СТАТТЯ 18 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ:ПІДХІД СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ

Продовження статті, початок у № 4(17) журналу за 2016 рік

 

У статті автор аналізує статтю 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та говорить про те, що вона має загальний характер, на відміну від статей з 2 по 16 Конвенції або численних статей протоколів до неї, не закріплює будьяких конкретних прав чи свобод. У статті аналізуються рішення Європейського суду з прав людини у справах про порушення норм статті 18 Конвенції з прав людини. А саме приклади відмови позивачам, коли Суд або не знаходить порушення статті 18, або відхиляє скаргу відповідно до цієї статті як неприйнятну.

Автор висвітлює розробку судом у своєму прецедентному праві моделей відмов позивачам, які посилаються на порушення статті 18 Конвенції.

Ключові слова: Європейська конвенція захисту прав людини, прецедентне право суду, надвимогливий стандарт доказування, обґрунтована підозра, допустимість доказів.