ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Павло ЛУЦЮК,

адвокат, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ 

 

Стаття присвячена питанням вдосконалення правового регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, яке є запорукою функціонування ефективної та справедливої системи судівництва.

Автором розглянуто градацію дисциплінарних стягнень, запроваджену в новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів», та наведено пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства стосовно механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Ключові слова: дисциплінарна відповідальність судді, дисциплінарне провадження, дисциплінарний проступок судді, дисциплінарне стягнення, Вища рада правосуддя.

 

References

On the Judiciary and the Status of Judges: Law of Ukraine of June 2, 2016 No. 1402-VIII, ed. from 05.01.2017. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2016. No 31. St.545. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. [ukr.]

Shevchenko A. V . Disciplinary responsibility of judges of Ukraine: author's ref. dis. ... cand. Law sciences. Science: 12.00.10. K., 2013. 19 p. [ukr.]

Ovcharenko O. M.  Legal responsibility of a judge: theoretical and applied research: monograph. Kharkiv: Pravo, 2014. 576 p. [ukr.]

Marochkin I. E. Bodies that ensure the formation of the judiciary. Problems of legality. 2012. No 20. S. 241–246. [ukr.]

International standards in the field of ethics and conduct of judges: Coll. dock. / incl. A. G.  Alekseev. K. Polygraph-Express, 2008. 184 p. [ukr.]