ОЦІНКА ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Анна ШТЕФАН,

завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук

 

ОЦІНКА ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Стаття присвячена дослідженню оцінки доказів у цивільному судочинстві. Проаналізовано елементи процесуальної форми оцінки доказів судом та критерії, за якими вона здійснюється, наведено приклади оцінки достовірності доказів. Встановлено, що діяльність осіб, які беруть участь у справі, з аналізу доказів в процесі пізнання в судовому доказуванні не відноситься до оцінки, єдиним суб’єктом якої є суд. Запропоновано визначення оцінки доказів у цивільному процесі.

Ключові слова: оцінка доказів, належність, допустимість, достовірність, достатність, суб’єкт оцінки доказів.

 

References

Buzdugan C. Law and Legal Awareness. Fiat Iustitia. 2014. – Vol. 2. – P. 40-43.[it.]

Gerasina L.M.,  Pogribna V. L. Methodological aspects of the analysis of professional legal consciousness of a lawyer. Bulletin of the National Law. acad. Of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology. 2013. No 4. S. 171–174.[ukr.]

Silbey S. S. After Legal Consciousness. Annual Review of Law and Social Science. 2005. Vol. 1. P. 323-368.[engl.]

Samusevich A. G. Legal awareness of the law enforcer: structural and functional analysis. Bulletin of the Irkutsk State. tech. un-ta. 2014. No 5 (88). Pp. 270-275.[russ.]

Prots O. There is a question about the functions of legal consciousness. Journal of Kyiv University of Law. 2014. No 1. S. 36–40.[ukr.]

Ryzhov K. B. The principle of free evaluation of evidence and its implementation in civil proceedings. M .: Infotropic Media, 2012. 240 p.[russ.]

Baimaganbetova G. S. Evaluation of evidence in civil proceedings. Law and state. - 2011. - No 2 (51). - P. 84-88.[russ.]

Zelenyak ES Powerful, recommendatory and auxiliary evaluation of evidence in civil proceedings. Lawyer. 2013. No 1. S. 41–44.

Novichenko A. A. Legal assessment and features of its manifestation in various spheres of legal activity: author's ref. dis. ... cand. jurid. Science: 12.00.01. M., 2006. 28 p.[russ.]