№ 4 (21) 2017

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 4 (21) 2017

 

 

Ірина ДЕМ’ЯНЕНКО

ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ НАСТАВНИЦТВА ДЛЯ СУДДІВ

 

6

Михайло САВЧИН

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

 

17

Данило ГЕТМАНЦЕВ

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ЛЕГІТИМНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

 

30

Юлія ШУЛЯК

ФОРМУВАННЯ САНКЦІЙ ТА ЇХ НАПОВНЕННЯ В ЗАКОНОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

41

Дмитро ФЕДЧИШИН

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ЗА ЇЇ ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

52

Ірина  ІГНАТЕНКО

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

62

Олександр ШКУРОПАЦЬКИЙ,

Марина АНДРІЄЦЬ

ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ: НОВЕЛИ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

 

76

Анна ШТЕФАН

РОЗРІЗНЯЛЬНІ ОЗНАКИ ПИСЬМОВИХ ДОКАЗІВ

88

Олег ПЕЧЕНИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО СПАДЩИНУ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

98

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

150