ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Елла КАТАЄВА,

суддя Одеського окружного адміністративного суду,

кандидат юридичних наук

 

Оксана ШАМРАЙ,

начальник відділу Національної школи суддів України,

кандидат юридичних наук

 

 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Стаття присвячена висвітленню питання становлення інституту комуні-кацій між судовою владою, органами державної влади, засобами масової інформації та громадянським суспільством. Викладені у статті положення містять аналіз проблем і перспектив інституту комунікацій судової влади у світлі сучасних законодавчих реформ, спрямованих на підвищення ефективності правосуддя.

Ключові слова: інститут судових комунікацій, суддя-спікер, інтегративна юриспруденція, комунікаційний підхід, громадянське суспільство.

 

 

References

 

Холл Дж. Интегративная юриспруденция. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 3: Европа и Америка, XVIII–XX вв. М., 1999. С. 739–743.

Коммуникативная концепция права: вопросы теории. Обсуждение монографии А. В. Полякова / вступ. слово А. В. Полякова. СПб.: Питер, 2003. 160 с.

Луман Н. Власть / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. URL: https://iphras.ru/uplfile/socep/macht.pdf.

БондаренкоА., Кельм Н., Кульчинський Р. та ін. У нас погані новини. URL: http://texty.org.ua/d/2018/mnews/?fbclid=IwAR0tHz0E9Zl08i5HFxECNz1iwU3sS8WeUye7FJAz7r76MhKd5dq0VSxhCF4.

Положення про суддю-спікера Хмельницького окружного адміністративного суду. URL: https://kmoas.gov.ua/sites/default/files/rish_suddiv/spiker.doc.