СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Олег ЯНЧУК,

директор Державної установи «Центр пробації»

 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

 

У статті визначено основну мету пробації та докладно охарактеризовано основні напрями її діяльності, наведено правові принципи, нормативно-правові акти та рекомендації, на які спираються уповноважені органи з питань пробації в процесі реалізації своїх функцій і завдань, окреслено територіальну структуру. Окремо розкрито проблемні аспекти діяльності, проаналізовано існуючі прогалини у законодавстві і запропоновано шляхи їх подолання, надано перелік нормативно-правових актів щодо яких Центр пробації ініціював внесення відповідних змін. Також проаналізовано конкретні показники, що свідчать про ефективність системи пробації загалом та відзначено необхідність розширення її функцій та повноважень відповідно до європейської практики.

Ключові слова: кримінальна юстиція, альтернативні види покарань, центр пробації, досудова пробація, досудова доповідь, наглядова пробація, пенітенціарна пробація, криміногенні чинники, пробаційні програми, ювенальна пробація.

 

References

Recommendations CM / Rec (2010) 1 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States on Council of Europe Rules on Probation (unofficial translation). URL: https://rm.coe.int/16806f4097. [engl.]

Chernyshov D. V. The current state of probation in Ukraine. Theoretical and practical aspects of the Probation Institute in Ukraine: materials of the international round table (June 22, 2018). Kyiv: National Academy of Public Prosecutor of Ukraine, 2018. P. 138–143. [ukr.]

Malanchuk P. M., Golodna A. S. Probation in Ukraine: to be or not to be. Young scientist. 2016. № 12.1. Pp. 598–601. [ukr.]

Babich S. O. Pre-extradition supervisory probation as the newest mechanism of observance of the rule of law. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14730/Babych_Doekstradytsiina_nahliadova_probatsiia.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [ukr.]

How does the war on child crime affect? URL: https://hromadske.radio/publications/yak-poznachayetsya-viyna-na-dytyachiy-zlochynnost. [ukr.]