НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИДІЇ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Георгій ПОПОВ,

директор Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук

 

НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИДІЇ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ

 

 

У статті визначено напрями посилення ефективності протидії сексуальній експлуатації та сексуальному насильству стосовно дітей із використанням електронних засобів комунікації в контексті діяльності правоохоронних органів, а також змістове наповнення заходів з оптимізації захисту прав і свобод дітей у цій сфері. Автор, зокрема, визначає такі напрями, як: підвищення рівня свідомості й обізнаності батьків і дітей; вивчення зарубіжного досвіду та його адаптація з урахуванням національних потреб; розширення співпраці з міжнародними урядовими і неурядовими організаціями й установами, розробка та запровадження спеціалізованих курсів для фахівців, діяльність яких спрямована на запобігання і протидію цим категоріям правопорушень.

Ключові слова: права і свободи дітей, сексуальна експлуатація, сексуальне насильство, електронні системи, засоби комунікації.

 

 

References

UN Convention on the Rights of the Child, 11/20/1989 URL: https://www.coe.int/en/web/compass/convention-on-the-rights-of-the-child. [engl.]

Cybercrime Convention of 23.11.2001 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575. [ukr.]

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Assault and Sexual Exploitation (CETS No. 201) of 25.10.2007 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927. [ukr.]

CM / Rec Recommendation (2018) 7 of the Committee of Ministers to Member States on the principles of respect, protection and enforcement of the rights of the child in the digital environment of 04.07.2018. URL: https://mvs.gov.ua/upload/file/rekomendac_ya_schodo_zahistu_d_tey_u_cifrovomu_seredovisch_2018.pdf. [ukr.]

Preventing and Tackling Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA): A Model of National Response. November 2016. URL: https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/582ba50bc534a51764e8a4ec/1549388168335/WePROTECT+Global+Alliance+Model+National+Response+Guidance.pdf.  [engl.]

Council of Europe Strategy on the Rights of the Child (2016-2021). URL: https://edoc.coe.int/en/module/ec_addformat/download?cle=2d45cbe914655ca562553cb81fdfc464&k=05df1b74bd163a4a42c8bd2fed8a51d2. [engl.]

State Social Program "National Action Plan for the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child up to 2021", approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 30, 2018 No. 453 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show / 453-2018-% D0% BF. [ukr.]

Statute of the International Criminal Police Organization INTERPOL dated 13.06.1956 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142. [ukr.]

Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material: Technical report. - February 2018 URL: https://www.interpol.int/content/download/9365/file/Technical%20report%20-%20Towards%20a%20Global%20Indicator%20on%20Unidentified%20Victims%20in%20Child%20Sexual Exploration% 20Material.% 20February% 202018.pdf [engl.]

Official site INTERPOL. URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Databases/International-Child-Sexual-Exploitation-database. [engl.]

ECPAT international strategic framework JULY 2018 - JUNE 2021 URL: Roadmap towards ending sexual exploitation of children https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/07/ECPAT-STRATEGIC-FRAMEWORK-2018- 2021-ENGLISH.pdf. [engl.]

Official site of the non-profit organization "Children's Circle" (Child Circle). URL: https://childcircle.eu/contact/about/. [engl.]