ВРЕГУЛЮВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЇЗДУ ДИТИНИ ЗА КОРДОН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ»

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

Галина ЮРОВСЬКА,

заступник начальника відділу Національної школи суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

 

Василь ДАЦЕНКО,

суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, тренер Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук

 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЇЗДУ ДИТИНИ ЗА КОРДОН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ»

 

 

У статті досліджено законодавство України у сфері тимчасового виїзду дитини за кордон на предмет втілення в ньому принципу «забезпечення найкращих інтересів дитини». Проаналізовано зміст Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» від 03 липня 2018 року № 2475-VIII у системному зв’язку з іншими нормативно-правовими актами, які регулюють цю сферу правовідносин, через призму їх історичного розвитку.

Ключові слова: тимчасовий виїзд дитини за кордон, принцип забезпечення найкращих інтересів дитини, виховання дитини, сімейно-правові відносини.

 

 

                                                                                                 References

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Creation of Economic Preconditions for Strengthening the Protection of the Child's Right to Appropriate Maintenance: Law of Ukraine of July 3, 2018 № 2475-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19. [ukr.]

On the Ratification of the Convention on the Rights of the Child of November 20, 1989: Resolution of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR of February 27, 1991 № 789-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12. [ukr.]

Family Code of Ukraine of January 10, 2002 № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. [ukr.]

Civil Code of Ukraine of January 16, 2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print. [ukr.]

Rules for crossing the state border by citizens of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 27, 1995 № 57. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF. [ukr.]

On Ratification of the European Convention on the Exercise of Children's Rights of January 25, 1996: Law of Ukraine of August 3, 2006 № 69-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69-16. [ukr.]

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Strengthening the Protection of the Child's Right to Proper Maintenance by Improving the Procedure for Enforced Recovery of Alimony Arrears: Law of Ukraine of December 7, 2017 № 2234-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19. [ukr.]

The decision of the Supreme Court of January 25, 2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71826278. [ukr.]

The procedure for carrying out activities related to the protection of children's rights by guardianship authorities was approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 24, 2008 № 866. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008 -% D0% BF. [ukr.]

Civil Procedure Code of Ukraine of March 18, 2004 № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print. [ukr.]