ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ: ВНЕСОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ В ЗМІЦНЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

УДК 342.56:343.35      

ORCID: 0000-0002-5936-6256 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

DOI 10.37566/2707-6849-2019-3(28)-2

 

Наталія ШУКЛІНА,

проректор з науково-дослідної роботи

Національної школи суддів України,

кандидат юридичних наук,

професор,заслужений юрист України

Практична підготовка суддівcького корпусу: внесок Національної школи суддів України в зміцнення механізмів запобігання корупції

У статті розглядається роль Національної школи суддів України у  зміцненні механізмів запобігання корупції через інструменти професійного навчання суддівського корпусу. Зокрема робиться огляд відповідних навчальних заходів для кандидатів на посаду судді, діючих суддів усіх юрисдикцій та суддів Вищого антикорупційного суду. Автор доходить висновку, що вказані заходи впливають на зміну професійної свідомості суддів, утвердження цінностей верховенства права та появу в українській реальності легітимованого суспільством, дієвого і справедливого судочинства.

Ключові слова: запобігання корупції, конфіскація активів, спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді, періодичне навчання суддів.

References

 Speech by the President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the 16th Annual Meeting of the Yalta European Strategy. URL: https://www.president.gov.ua/news/vistup-presidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-16-j-sho-57257 [Ukr.].

Analytical study of the London-based Chatham House Royal Institute for International Relations and the EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) “Are anti-corruption reforms effective in Ukraine?”. URL:  https://www.chathamhouse.org/publication/are-ukraines-anti-corruption-reforms-working[Ukr.].

Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part (Agreement ratified by Law of Ukraine No. 1678-VII of 16.09.2014). URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011[Ukr.].

United Nations Convention against Corruption (Convention ratified by Laws No 251-V (251-16) of 18.10.2006). URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-16 [Ukr.].

Law of Ukraine “On Judiciary and Status of Judges” of 02.06.2016 No. 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 [Ukr.].

Decision of the meeting of judges of the Supreme Anti-Corruption Court dated 07.05.2019 № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr006790-19/print [Ukr.].

The task of the Supreme Anticorruption Court is simple: corrupt punished, state, society and investor protected - Vladimir Zelensky. URL: https://www.president.gov.ua/news/zavdannya-vishogo-antikorruptsnogo-sudu-proste-korupcioner-p-57125 [Ukr.].

Law of Ukraine “On the Supreme Anticorruption Court” dated 07.06.2018 № 2447-VIII. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2447-19 [Ukr.].