ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ПРАВОСВІДОМОСТІ НАРОДУ

 УДК 340.12

ORCID: 0000-0002-8700-4367

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

DOI 10.37566/2707-6849-2019-3(28)-5 

Олена ПАНЧЕНКО,

суддя Авдіївського міського суду Донецької області, тренер Національної школи суддів України, аспірантка кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ

 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

ПРАВОСВІДОМОСТІ НАРОДУ

Стаття присвячена дослідженню верховенству права як суспільному феномену, який формується та розглядається нами через національну правосвідомість народу. Зазначені філософсько-правові категорії важливі для формування правильного (випробуваного часом та дійсністю) та правого усвідомлення суспільством своєї поведінки, а також ефективно служать з позиції природно-правового впливу на формування та реалізацію правових відносин, а також є природною основою самого права.

Головна думка даного статейного дослідження полягає в тому, що верховенство права в суспільстві певною мірою залежить від національного духу права та знаходить свої основи у ментальності самого народу. Історично-державні та природно-національні особливості верховенства права впливають в подальшому на формування правової свідомості та правової культури зокрема.

Ключові слова: верховенство, право, верховенство права, феномен, національний, правосвідомість.

References

Gachev G. Mentalnost narodov mira.  Moscow: Eksmo,  2008.  544 p. [Rus.]

Chefranov A. B. Problemy zastosuvannya teoriyi cinnostej u pravovih doslidzhennyah . Problemi filosofiyi prava.  2005.  T. Sh. №. 1–2.  P. 325–337 [Ukr.].

Dudchenko V. V. Do pitannya shodo doslidzhennya fenomena prava . Aktualni problemi derzhavi i prava. 2003.  № 18.  P. 25–30.

Tarasishina O. M. Spravedlivist yak pravova cinnist . Yuridicheskij vestnik.  2002.  № 3.  P. 114–117 [Ukr.].

Kozyubra M. I. Princypy verhovenstva prava i pravovoyi derzhavi: yednist osnovnih vimog .  Naukovi zapiski Nacionalnogo universitetu «Kiyevo-Mogilyanska akademiya». 2007.  T. 64.  P. 3–9 [Ukr.].