РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ В ЗРАЗКОВІЙ СПРАВІ ЯК СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

УДК 392.5

ORCID: 0000-0002-1419-0605

DOI 10.37566/2707-6849-2019-4(29)-1

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

 

 

 

Василь ІЛЬКОВ,

 

суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду,

доктор юридичних наук, професор

 

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ В ЗРАЗКОВІЙ СПРАВІ ЯК СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу сучасного стану суду присяжних, оцінці наявних проблем у законодавчому регулюванні, неоднозначності правозастосування, пошуку можливих шляхів розв’язання наявних проблем. Також обґрунтовується необхідність переходу до класичної моделі суду присяжних, що є цілком необхідним у сучасних умовах, дасть змогу підвищити довіру населення до судової системи та запровадити ефективну змагальну модель судового розгляду кримінальних проваджень.

Ключові слова: суд присяжних, вердикт присяжних, добір присяжних. 

References

Alekseev S. S. Pravo. Azbuka. Teoriya. Filosofiya. Opyt kompleksnogo issledovaniya. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Alex/12.php (date of appeal 17.09.2019)

Strockij R. Ye. Sudova vlada yak tvorec prava v konteksti podilu vlady. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Jurisprudence series. 2012. Iss. 641. P. 121–126.

Zhuravlov A. V. Precedenti v administrativnomu sudochinstvi Ukrayini. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive (date of appeal12.09.2019).

Kuhnyuk D. V. Sudovij precedent u kriminalnomu procesi: problemi vprovadzhennya. Visnik Verhovnogo Sudu Ukrayini. 2008. № 4. P. 42.

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine: Legal nature and place in the system of sources of law. URL: http://yurincom.com/ua/legal_practice/analitychna (date of appeal 11.10.2019).

Code of Administrative Procedure of UkraineCode of Administrative Procedure of Ukraine of 6 July 2005 (as amended). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

Model cases (analytical review). Review of Supreme Court Practice. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zrazkovi_spravi.pdf (date of appeal 12.09.2019).

Decision of the Administrative Court of Cassation within the Supreme Court of 15 February 2018 No. Pz / 9901/2/18. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/inshe/zrazkovi_spravu/uhv_2018_02_15_806_3265_17 (date of appeal 12.09.2019).

Decision of the Supreme Court within the Board of Judges of the Administrative Court of Cassation on 26 March 2018 in Case No. 806/3265/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73139306 (date of appeal 11.09.2019).

Order of the Grand Chamber of the Supreme Court of 19 September 2018 (available at the EUSR). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/review/76822787 (date of appeal 11.09.2019).

On the Judiciary and Status of Judges: Law of Ukraine of June 2, 2016 No. 1402-VIII.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (date of appeal 12.09.2019).

Ilkov V. V. Metodologiya doslidzhennya dzherel prava v administrativnomu sudochinstvi. Forum prava. 2016. № 5. P. 48–52.