СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

УДК 343.132

DOI 10.37566/2707-6849-2019-4(29)-6

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

 

Олександр Омельченко,

 

професор кафедри кримінального процесу

Національної академії внутрішніх справ України,

кандидат юридичних наук, доцент

 

Владислав РЕБЕЗЮК,

 

аспірант кафедри кримінального процесу

Національної академії внутрішніх справ України

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

У статті досліджуються проблеми охорони прав, свобод учасників кримінального провадження на стадії судового розгляду. Здійснюється аналіз нинішнього стану та перспективи охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження на стадії судового розгляду.

Розглядаються шляхи вирішення питань охорони прав, свобод учасників судового провадження. Показником доступності правосуддя, що є складовою права на справедливий судовий розгляд, є наявність оптимальної системи судових витрат і розвинених механізмів надання правової допомоги для бідних верств населення.

Всі судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, що не суперечить їй.

Суспільство зацікавлене в тому, щоб верховенство права було гарантоване шляхом справедливого, неупередженого та ефективного здійснення правосуддя.

Ключові слова: судове провадження, організаційно-правовий механізм, охорона прав, судове рішення, функції судового контролю, Європейський суд з прав людини, законні рішення, правосуддя.

 

 

References

The Constitution of Ukraine of 26 June 1996, ed. from 02/21/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. [Ukr.].

The Criminal Procedure Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 13, 2012 No. 46511-VI, ed. from 11/28/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4#n952 [Ukr.].

Alekseev S.S. General theory of law: in 2 vol. Moscow: Law. Lit., 1981. Vol. 1. 360 p. [Ukr.].

K.V. Lightkih Separate procedural issues of judicial control over the observance of human rights in criminal proceedings. Bulletin of the Academy of Advocates of Ukraine. 2015. Vol. 12, Issue 2 (33). 183 p. [Ukr.].

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 April 1950. Ratified by Law No. 475/97-BP of 17 July 1997. URL: https://precedent.in.ua/2015/11/16/konventsyya-po-pravam-cheloveka-konvents/ (accessed 04/11/2019). [Ukr.].

International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966. Ratified on 10/19/1973. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (accessed 04/11/2019). [Ukr.].

Nesinov O.  Effective judicial control over the lawfulness of law enforcement activities in criminal proceedings: illusion or reality. URL: http://www.uapravo.com/hro/text.php? lan = rus & id = 15444 & id_book = 0 & id_parent = 0 & id_vid_res = 3. [Ukr.].

On the enforcement of judgments and the application of the case law of the European Court of Human Rights: Law of Ukraine of February 23, 2006 No. 3477-IV. Date of renovation: 02.12.2012. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15. (accessed 05/11/2019). [Ukr.].

V.G. Uvarov Application of the case law of the European Court of Human Rights and norms of international legal acts in improving the criminal justice system of Ukraine: monograph / for total. of sciences. ed. VM Tertyshnik. Dnepropetrovsk, 2012. 268 p. [Ukr.].