№ 2 (31) 2020

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

ISSN:2707-6849 

DOI 10.37566/2707-6849-2020-2(31) 

PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу 
№ 2 (31) 2020  

Микола ОНІЩУК,

Михайло САВЧИН

ПРЯМА ДІЯ КОНСТИТУЦІЇ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЇЇ ПОЛОЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

6

Тетяна ФУЛЕЙ

ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ВПЛИВУ ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ВМОТИВОВАНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ

27

Інна КОВАЛЕНКО,

Ігор РИМАРЕНКО

МІСЦЕ СОС-ДИТЯЧИХ МІСТЕЧОК У СИСТЕМІ ФОРМ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В УКРАЇНІ

41

Сергій КИРЕНКО

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОСОБИ В УКРАЇНІ

50

Інна СИНГАЇВСЬКА

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИМУШУВАННЯ ДО ШЛЮБУ

58

Олександр ІЩЕНКО

У ПОШУКАХ БАЛАНСУ МІЖ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДОСТУПУ ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА НЕДОПУСТИМІСТЮ РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

70

Анатолій ЧЕРНЕНКО,

Анатолій ШИЯН

ЧИННИЙ КПК УКРАЇНИ ПРО ЗАТРИМАННЯ

78

Вадим КОВЕРЗНЕВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

89

Надія МІЛОВСЬКА.

РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ЗІ СТРАХУВАННЯ

97

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИСОКОГО РІВНЯ

«ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ СУДДІВСЬКУ ОСВІТУ:

 КРАЩІ ПРАКТИКИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ»

(М. КИЇВ, 9-10 ГРУДНЯ 2019 РОКУ)

(продовження)

107

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

183