4 (33) 2020

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN:2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2020-4(33)

 PDF Номера

 

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 4 (33) 2020

 

Микола ОНІЩУК

ІННОВАЦІЇ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НА 2021–2025 РОКИ

6

Юрій ВОЛОШИН,

Наталія МУШАК

ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

17

Ігор ДІОРДІЦА

СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ОПТИМІЗАЦІЇ НАПРЯМІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КІБЕРБЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

31

Олена АНТОНЮК,

Юлія ПАВЛЮЧЕНКО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ У СПОРАХ ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

43

Олена ГУБСЬКА

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ І ВИБОРУ СУДАМИ СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

58

Наталія АНТОНЮК

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

76

Наталія КРУСІР

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ БУЛІНГУ, ЙОГО ВИДИ, ОЗНАКИ ТА СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ

88

Артем ЛІСОВИЙ

СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

98

Віктор БАЗОВ

КОНТРОЛЬОВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ (CFC/КІК): ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ

110

Стратегія розвитку суддівської освіти в Україні на 2021–2025 роки

 

120

Інформаційно–аналітичний звіт про діяльність Національної школи суддів України у 2020 році.

 

126

Новини

 

156