№ 1 (34) 2021

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN: 2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2021-1(34)

 PDF Номера

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 1 (34) 2021

Олександр КУХАРЄВ

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ НЕДІЙСНОСТІ ЗАПОВІТІВ, СКЛАДЕНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ЩОДО ФОРМИ ТА ПОРЯДКУ ПОСВІДЧЕННЯ

6

Нана БАКАЯНОВА,

Андрій КУБАЄНКО

ІНСТИТУТ СУДОВОГО КУРАТОРСТВА ТА НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СУДДЯМ В УКРАЇНІ

17

Валерія ГОЛУБ

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – ВАЖЛИВА ГАРАНТІЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

29

Катерина КАТЕРИНЧУК,

Ольга МАЦЮК.

БУЛІНГ І КІБЕРБУЛІНГ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ

39

Інна КОВАЛЕНКО

УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД

53

Леонід ЛІЧМАН

ВПЛИВ НОРМ МАТЕРІАЛЬНОГО І ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА НА ВИЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СПРАВИ

64

Дмитро СВОЯК

ЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДЕЛІКТУ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ СПОРУ

79

Оксана ШУТЕНКО

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СТОРІН З ПОЗИЦІЙ ПРИНЦИПУ БАЛАНСУ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

90

Василь ДАЦЕНКО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ У СПРАВАХ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

103

Маргарита ЖУРАВЛЬОВА

ДОЦІЛЬНІСТЬ ДОПИТУ ДИТИНИ В СУДІ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО МІСЦЯ ЇЇ ПРОЖИВАННЯ

118

Сергій KИРЕНКО

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА

128

Вікторія ШПІЛЯРЕВИЧ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

140

Анатолій ЧЕРНЕНКО,

Анатолій ШИЯН

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ У РАЗІ ПОВЕРНЕННЯ СУДОМ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА

153

Тарас ПАШУК

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ: ДО ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)

166

Василь ЖМУДІНСЬКИЙ

ВІДНОВЛЕННЯ ЗАКРИТОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

176

 

НОВИНИ НШСУ

187