№ 2 (35) 2021

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN: 2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2021-2(35)

 PDF Номера

 

 

 
 

Зміст журналу

№ 2 (35) 2021

 

Микола ОНІЩУК

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДИСКРЕЦІЄЮ СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

6

Павло ПАРХОМЕНКО

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАЛ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОСУДДЯ, ДРУЖНЬОГО ДО ДИТИНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

16

Оксана КУЧІВ

ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ У СВІТЛІ НЕОБХІДНОСТІ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПІДХОДИ ЄСПЛ

27

Володимир ПРОЩАЄВ,

Вадим ГАЛЄЄВ

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

40

Андрій ДРІШЛЮК,

Юрій ОРЗІХ

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ VS «ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА» (ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ)

52

Оксана ПОЛЬНА

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБМЕЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ У СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ

63

Оксана ГНАТІВ

ВИБОРЧІ СПОРИ В ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ ВЕРХОВНОГО СУДУ

74

Сусанна СУЛЕЙМАНОВА

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДСТРОЧЕННЯ АБО РОЗСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

85

Віктор НОВОЖИЛОВ

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТОРИННОЇ ВІКТИМІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

95

Василь ДАЦЕНКО

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ У СПРАВАХ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

112

 

ДОКУМЕНТИ НШСУ

127

 

НОВИНИ

169