№ 3 (36) 2021

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN 2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2021-3(36)

 PDF Номера

 

 

 

Зміст журналу

№ 3 (36) 2021

 

Михайло СМОКОВИЧ

ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

6

Юрій МИРОШНИЧЕНКО

ДЕЯКІ УСКЛАДНЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

16

Олексій КРАВЧУК, Іван ОСТАЩУК

НАГРУДНИЙ ЗНАК СУДДІ – ЕЛЕМЕНТ СУДОВОЇ СИМВОЛІКИ

27

Тетяна ФУЛЕЙ

ҐЕНДЕРНИЙ КОМПОНЕНТ У ПРОГРАМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ

41

Владислав ШКОЛЬНИЙ

ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ГЕНЕЗИС ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ (КРИПТОВАЛЮТИ) В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

58

Григорій КРАЙНИК, Юлія ЧУБ

ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ОЗНАКИ ТА ЗНАЧЕННЯ (КРИМІНАЛЬНОПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

67

Інна ВОЛКОВА

ШТРАФ ЯК ЗАХІД ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ

82

Олександр ГАРСЬКИЙ, Світлана ДІДИК

АНТИПАТЕРНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ФОРМИ ФІКСАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

100

 

 

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ «СУДОВА ГІЛКА ВЛАДИ ЗА 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. ОСНОВНИЙ ЗАКОН НЕЗАЛЕЖНОЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ»

117

НАУКОВІ СТАТТІ ЗА ТЕМАТИКОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

Степан БІЛОСТОЦЬКИЙ

КОНТИНУЇТЕТ СУДОВОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

121

Тарас РИМ

ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ В УТВЕРДЖЕННІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

133

Оксана ГРИЩУК

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І ПРИНЦИПИ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

148

Наталія ШУКЛІНА

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ В УТВЕРДЖЕННІ ВИСОКОГО ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ СУДДІВ

153

Віталій ЗАТОЛОЧНИЙ

СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

163

Ірина ВОЛОСКО

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

168

Петро КАБЛАК

КАРДИНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ – КАРДИНАЛЬНІ ЗМІНИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

175

Павел ЦІРАН

КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 1997 РОКУ ТА СУДОВА ВЛАДА

182

Paweł CYRAN

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND SINCE 1997 AND THE JUDICIARY

185

Новини

 

188