3-4 (40-41)

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 ISSN: 2707-6849

 DOI 10.37566/2707-6849-2022-3-4(40-41)

 PDF Номера

 

 

 

Зміст журналу № 3-4 (40-41) 2022

 

Тетяна ФУЛЕЙ

ПРАВОСУДДЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ: ПЕРШІ ВИКЛИКИ

6

Ірина ЛЕСЬ

СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (XI – кінець ХІХ ст.)

30

Оксана КІРІЯК

ГАРАНТУВАННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЯКІ БУДУТЬ СПОРУДЖЕНІ В МАЙБУТНЬОМУ

38

Євген СИНЕЛЬНИКОВ

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

47

Наталія АНТОНЮК

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У НЕЗАКІНЧЕНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ

57

Юрій МИРОШНИЧЕНКО

НЕОБХІДНА НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

68

Анатолій ЧЕРНЕНКО

РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У ВІДСТОРОНЕННІ ВІД ПОСАДИ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

78

Василь ІЛЬКОВ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

88

Юрій ЗАДОРОЖНИЙ,

Галина ЗАДОРОЖНЯ

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

99

Богдан ЗАДОРОЖНИЙ

СУДОВИЙ ЗАХИСТ СВОБОДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

113

Олег ПОДЦЕРКОВНИЙ

ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРИМУСОВОГО ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ БОРЖНИКА В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

124

НОВИНИ

 

135