ADMINISTRATIVE COURT: CONSTITUTIONAL STATUS, TASK AND PLACE IN THE JUDICIAL SYSTEM OF UKRAINE

УДК: 342.95

ORCID: 0000-0002-2353-4836

DOI 10.37566/2707-6849-2023-2(43)-2

PDF

 


Jan BERNAZIUK,

Judge of the Cassation Administrative Court in the composition

of the Supreme Court, Doctor of Law, Professor,

Honored Lawyer of Ukraine

 

ADMINISTRATIVE COURT: CONSTITUTIONAL STATUS, TASK AND PLACE IN THE JUDICIAL SYSTEM OF UKRAINE

The article is devoted to the disclosure of the constitutional and legal status of the administrative court in the judicial system of Ukraine. The tasks and place of the administrative court in the judicial system of Ukraine are determined. The opinion that the main purpose of administrative courts is prevention and effective resolution of conflicts between a person and the state is substantiated. It is argued that the activity of administrative courts is an important guarantee of harmonious relations in society as a whole, trust in the state and its institutions, as well as the progressive development of each person as a part of society and the prevention of the appearance of internal and external threats to such a society.

The author outlines the purpose of the administrative court. It has been proven that the main purpose of administrative proceedings is to protect the violated right of the relevant person, to correct a possible mistake of the subject of power, to instruct the subject of power on the impossibility of committing such a mistake in the future.

The peculiarities and advantages of administrative proceedings in comparison with economic and civil proceedings are clarified. It is substantiated that the main practical difference in the resolution of public-law disputes by administrative courts is the presumption of legality of a person's claims (putting the burden of proof on the subject of power) and the presumption of proof of the subject of power according to the standard «beyond reasonable doubt».

The author defines the legal nature of the interrelationship between administrative courts and the Constitutional Court of Ukraine. It was found out that such interconnection is due to their special place in the system of institutional provision of the rule of law (rule of law), since these two types of judicial proceedings are designed to ensure the consistent nature of the entire legal system in the conditions of the coexistence of conflicting norms, thanks to which the effectiveness of the rule of law (rule of law) is achieved), i.e. its effectiveness.

Key words: administrative court, public legal dispute, jurisdiction, access to court, effective protection, public (public) interests, national security, principles of equality and competition, discretion.

 

References

Voohlaid Yu. Myslyty yak hromadianyn. Posibnyk dlia tykh, khto khoche myslyty samostiino. Per. O. Sauliak. Tallin: Ullo Vooglaiu Kirjastus OU, (2020). 448 c. C. 26 [ukr.]

Babanly R. Sh. Konstytutsiini podannia Verkhovnoho Sudu u 2020 rotsi: pidstavy, problematyka, stan rozghliadu. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ new_folder_for_uploads/supreme/Prezentacia_Babanli_Konst_podannya.pdf [ukr.]

Bazov O. V. Doktryna action popularis u mizhnarodnomu sudovomu protsesi: henezysnyi i tsinnisnyi vymir. Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy. 2020, 1 (30), 26–38 [ukr.]

Bevzenko V. M. Zmist i vydy protsesualnoho rozsudu Kasatsiinoho administratyvnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu. Pravo Ukrainy. 2019, 4, 114–136 [ukr.]

Bilak M. V. Doktryna norm priamoi dii Konstytutsii Ukrainy: pravozastosuvannia. Yurydychna praktyka. 2021. URL: https://pravo.ua/doktryna-norm-priamoi-dii-konstytutsii-ukrainy-pravozastosuvannia/?fbclid=IwAR2lTg0xU58dUURPeRHG_yL5udEpnBgY0LSQ nL2eFE6QSTIxcV9X7bAndV4 [ukr.]

Vodiannikov O. Iu. Priama diia Konstytutsii i rozmezhuvannia yurysdyktsii mizh sudamy systemy sudoustroiu i Konstytutsiinym Sudom Ukrainy. URL: https://constitutionalist.com. ua/vodiannikov-o-priama-diia-konstytutsii-i-rozmezhuvannia-iurysdyktsii-mizh-sudamy-systemy-sudoustroiu-i-konstytutsijnym-sudom-ukrainy [ukr.]

Iezerov A. A. Osoblyvosti sporiv shchodo sotsialnoho zakhystu osib, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ new_folder_for_uploads/supreme/Prezentatsiia_Yezerov.pdf [ukr.]

Kovalenko N. V. Zakhyst v administratyvnykh sudakh sotsialnykh prav ta harantii ditei, yaki vnaslidok viiny zalyshylysia syrotamy. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_zahist_ditej.pdf [ukr.]

Administratyvna yustytsiia: yevropeiskyi dosvid i propozytsii dlia Ukrainy / Avtory-uporiadnyky I. B. Koliushko, R. O. Kuibida. Kyiv: Fakt, 2003, 146 [ukr.]

Konstantyi O. V. Zakhyst subiektyvnykh prav, svobod ta zakonnykh interesiv v publichno-pravovii sferi administratyvnymy sudamy: do pytannia mezh ta sposobiv. Administratyvne pravo i protses. Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2014. 3(9), 163–171 [ukr.]

Kravchuk V. M. Top-5 nepysanykh pravyl administratyvnoi yustytsii. URL: https:// zib.com.ua/ua/143230.html [ukr.]

Nesterovych V. F. Orhany sudovoi vlady yak obiekty lobiiuvannia v Ukraini – vyklyk natsionalnii pravovii systemi. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2010, 3, 38–42 [ukr.]

Onishchuk M. V. Dlia vyokremlennia Kasatsiinoho administratyvnoho sudu potribne politychne rishennia. URL: https://sud.ua/uk/news/publication/268068-dlya-vydeleniya-kassatsionnogo-administrativnogo-suda-nuzhno-politicheskoe-reshenie-rektor-nshsu-nikolay-onischuk [ukr.]

Onishchuk M. V. Aktualnym pytanniam sohodni ye zaprovadzhennia spetsializatsii suddiv z rozghliadu sprav pro voienni zlochyny. URL: https://femida.ua/person/aktualnym-pytannyam-sogodni-ye-zaprovadzhennya-spetsializatsiyi-suddiv-z-rozglyadu-sprav-pro-voyenni-zlochyny [ukr.]

Onishchuk M. V. Tsentralne mistse v reformuvanni pravosuddia povynen zaimaty suddia. URL: http://nsj.gov.ua/files/1659098593UVU_2022_28-29_04.pdf?fbclid=IwA R35qFztwqaRg5kbJjGbRr9uSzxt_zaJNEFgBZgaaNmpfZEF8clhveJwEkM [ukr.]

Radyshevska O. R. Administratyvne pravo Ukrainy v umovakh yevropeizatsii: monohrafiia. Kyiv: Talkom, 2020. 720 s. [ukr.]

Smokovych M. I. Administratyvna yustytsiia yak konstytutsiina harantiia zakhystu prav, svobod, interesiv liudyny i hromadianyna / Konstytutsiia i konstytutsiini zminy v Ukraini: zbirnyk, prysviachenyi pamiati Viktora Musiiaky / Tsentr Razumkova. Kyiv: Zapovit, 2020, 299. 218–227 [ukr.]

Stetsenko S., Shchavinskyi V. Zakhyst interesiv derzhavy v administratyvnomu sudochynstvi yak naukova ta praktychna problema // Pravo Ukrainy. 2019, 4, 77–91 [ukr.]

Fedorenko V. L. Administratyvna yustytsiia v systemi zakhystu sotsialnykh prav liudyny: henezys i perspektyvy rozvytku v Ukraini / Zb. tez. dop. Shostoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Administratyvna yustytsiia v Ukraini: problemy teorii ta praktyky» (m. Kyiv, 6 lypnia 2023 roku). Kharkiv: Pravo, 2023, 412. 256–260 [ukr.]

Fulei T. I. Zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny v administratyvnomu sudochynstvi: Naukovo-metodychnyi posibnyk dlia suddiv. 3-tie vyd., dopov. Kyiv: VAITE, 2020. 276 [ukr.]

Shumylo M. M. Pravovidnosyny u sferi pensiinoho zabezpechennia v Ukraini: monohrafiia. Kyiv: Nika-Tsentr, 2016, 680 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Vyrishennia administratyvnykh sporiv mizh subiektamy vladnykh povnovazhen. URL: https://constitutionalist.com.ua/vyrishennia-administratyvnykh-sporiv-mizh-sub-iektamy-vladnykh-povnovazhen [ukr.]

Bernaziuk Yan. Efektyvnyi zakhyst prav osoby v administratyvnomu sudochynstvi yak osnova doviry do pravosuddia: kryterii, mezhi ta osoblyvosti dosiahnennia. URL: https:// supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/ presentation_bernaziuk_effectivenii_zahist.pdf [ukr.]

Bernaziuk Yan. Mezhi rozghliadu administratyvnymy sudamy vymoh pozovu, apeliatsiinoi chy kasatsiinoi skarh v aspekti zabezpechennia efektyvnosti pravosuddia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2022. Seriia Pravo. Vypusk 70, 272–282 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Osoblyvosti provadzhennia u spravakh shchodo oskarzhennia normatyvno-pravovykh aktiv. URL: https://constitutionalist.com.ua/osoblyvosti-provadzhennia-u-spravakh-shchodo-oskarzhennia-normatyvno-pravovykh-aktiv [ukr.]

Bernaziuk Yan. Perevahy administratyvnoho sudochynstva yak mekhanizmu efektyvnoho zakhystu prav, svobod ta interesiv osoby. URL: https://supreme.court.gov.ua/ userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/administrative_court_ bernaziuk.pdf [ukr.]

Bernaziuk Yan. Pytannia preventyvnoho sudovoho kontroliu v administratyvnomu sudochynstvi v aspekti zabezpechennia efektyvnoho zakhystu prav ta interesiv osoby // Visegrad Journal on Human Rights. 2022, 2, 11–16 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Pryntsyp nalezhnoho uriaduvannia (good governance): poniattia, zmist ta znachennia. Visegrad Journal on Human Rights. 2021, 2, 357–362 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Pryntsyp ofitsiinoho ziasuvannia vsikh obstavyn u spravi: osoblyvosti administratyvnoho sudochynstva. URL: https://constitutionalist.com.ua/ pryntsyp-ofitsijnoho-z-iasuvannia-vsikh-obstavyn-u-spravi-osoblyvosti-administratyvnoho-sudochynstva [ukr.]

Bernaziuk Yan. Pryntsyp protsesualnoi ekonomii yak skladova efektyvnosti administratyvnoho sudochynstva // Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia expert: Paradigm of law and public administration, 2022, 3 (21), 133–142 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Spivvidnoshennia efektyvnoho sposobu sudovoho zakhystu ta mezh vtruchannia administratyvnoho sudu u dyskretsiiu subiektiv vladnykh povnovazhen. URL: https://constitutionalist.com.ua/spivvidnoshennia-efektyvnoho-sposobu-sudovoho-zakhystu-ta-mezh-vtruchannia-administratyvnoho-sudu-u-dyskretsiiu-sub-iektiv-vladnykh-povnovazhen [ukr.]

Bernaziuk Yan. Subiekty zakhystu suspilnoho (publichnoho) interesu v administratyvnomu sudochynstvi // Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy. 2021, 4 (37), 85–96 [ukr.]

Pylypiv Ihor. Svit u kysheni korporatsii. Yak tekhnohihanty staly vplyvovishymy za derzhavy. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/10/10/705271 [ukr.]

Koroied S. O. Okremi normatyvno-protsesualni pereshkody efektyvnosti tsyvilnoho sudochynstva. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu : Seriia: Pravo. 2014, 24, 2, 53–56. 55 [ukr.]

Pid chas mizhnarodnoho seminaru-praktykumu obhovoryly pytannia zastosuvannia konstytutsii yak akta priamoi dii v adminsudochynstvi. URL: https://supreme.court.gov.ua/ supreme/pres-centr/news/1221165 [ukr.]