АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС, ЗАВДАННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ

УДК: 342.95

ORCID: 0000-0002-2353-4836

DOI 10.37566/2707-6849-2023-2(43)-2

PDF

 

Ян БЕРНАЗЮК,

суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС, ЗАВДАННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ

 

У статті розкривається конституційно-правовий статус адміністративного суду в системі судоустрою України. Визначено місце і завдання адміністративного суду в системі судоустрою України. Окреслено мету діяльності адміністративного суду; з’ясовано особливості та переваги адміністративного судочинства порівняно з господарським та цивільним процесом; визначено правову природу взаємопов’я­заності адміністративних судів і Конституційного Суду України.

Ключові слова:адміністративний суд, публічно-правовий спір, юрисдикція, доступ до суду, ефективний захист, суспільні (публічні) інтереси, національна безпека, принципи рівності та змагальності, дискреція.

 

References

Voohlaid Yu. Myslyty yak hromadianyn. Posibnyk dlia tykh, khto khoche myslyty samostiino. Per. O. Sauliak. Tallin: Ullo Vooglaiu Kirjastus OU, (2020). 448 c. C. 26 [ukr.]

Babanly R. Sh. Konstytutsiini podannia Verkhovnoho Sudu u 2020 rotsi: pidstavy, problematyka, stan rozghliadu. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ new_folder_for_uploads/supreme/Prezentacia_Babanli_Konst_podannya.pdf [ukr.]

Bazov O. V. Doktryna action popularis u mizhnarodnomu sudovomu protsesi: henezysnyi i tsinnisnyi vymir. Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy. 2020, 1 (30), 26–38 [ukr.]

Bevzenko V. M. Zmist i vydy protsesualnoho rozsudu Kasatsiinoho administratyvnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu. Pravo Ukrainy. 2019, 4, 114–136 [ukr.]

Bilak M. V. Doktryna norm priamoi dii Konstytutsii Ukrainy: pravozastosuvannia. Yurydychna praktyka. 2021. URL: https://pravo.ua/doktryna-norm-priamoi-dii-konstytutsii-ukrainy-pravozastosuvannia/?fbclid=IwAR2lTg0xU58dUURPeRHG_yL5udEpnBgY0LSQ nL2eFE6QSTIxcV9X7bAndV4 [ukr.]

Vodiannikov O. Iu. Priama diia Konstytutsii i rozmezhuvannia yurysdyktsii mizh sudamy systemy sudoustroiu i Konstytutsiinym Sudom Ukrainy. URL: https://constitutionalist.com. ua/vodiannikov-o-priama-diia-konstytutsii-i-rozmezhuvannia-iurysdyktsii-mizh-sudamy-systemy-sudoustroiu-i-konstytutsijnym-sudom-ukrainy [ukr.]

Iezerov A. A. Osoblyvosti sporiv shchodo sotsialnoho zakhystu osib, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ new_folder_for_uploads/supreme/Prezentatsiia_Yezerov.pdf [ukr.]

Kovalenko N. V. Zakhyst v administratyvnykh sudakh sotsialnykh prav ta harantii ditei, yaki vnaslidok viiny zalyshylysia syrotamy. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_zahist_ditej.pdf [ukr.]

Administratyvna yustytsiia: yevropeiskyi dosvid i propozytsii dlia Ukrainy / Avtory-uporiadnyky I. B. Koliushko, R. O. Kuibida. Kyiv: Fakt, 2003, 146 [ukr.]

Konstantyi O. V. Zakhyst subiektyvnykh prav, svobod ta zakonnykh interesiv v publichno-pravovii sferi administratyvnymy sudamy: do pytannia mezh ta sposobiv. Administratyvne pravo i protses. Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2014. 3(9), 163–171 [ukr.]

Kravchuk V. M. Top-5 nepysanykh pravyl administratyvnoi yustytsii. URL: https:// zib.com.ua/ua/143230.html [ukr.]

Nesterovych V. F. Orhany sudovoi vlady yak obiekty lobiiuvannia v Ukraini – vyklyk natsionalnii pravovii systemi. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2010, 3, 38–42 [ukr.]

Onishchuk M. V. Dlia vyokremlennia Kasatsiinoho administratyvnoho sudu potribne politychne rishennia. URL: https://sud.ua/uk/news/publication/268068-dlya-vydeleniya-kassatsionnogo-administrativnogo-suda-nuzhno-politicheskoe-reshenie-rektor-nshsu-nikolay-onischuk [ukr.]

Onishchuk M. V. Aktualnym pytanniam sohodni ye zaprovadzhennia spetsializatsii suddiv z rozghliadu sprav pro voienni zlochyny. URL: https://femida.ua/person/aktualnym-pytannyam-sogodni-ye-zaprovadzhennya-spetsializatsiyi-suddiv-z-rozglyadu-sprav-pro-voyenni-zlochyny [ukr.]

Onishchuk M. V. Tsentralne mistse v reformuvanni pravosuddia povynen zaimaty suddia. URL: http://nsj.gov.ua/files/1659098593UVU_2022_28-29_04.pdf?fbclid=IwA R35qFztwqaRg5kbJjGbRr9uSzxt_zaJNEFgBZgaaNmpfZEF8clhveJwEkM [ukr.]

Radyshevska O. R. Administratyvne pravo Ukrainy v umovakh yevropeizatsii: monohrafiia. Kyiv: Talkom, 2020. 720 s. [ukr.]

Smokovych M. I. Administratyvna yustytsiia yak konstytutsiina harantiia zakhystu prav, svobod, interesiv liudyny i hromadianyna / Konstytutsiia i konstytutsiini zminy v Ukraini: zbirnyk, prysviachenyi pamiati Viktora Musiiaky / Tsentr Razumkova. Kyiv: Zapovit, 2020, 299. 218–227 [ukr.]

Stetsenko S., Shchavinskyi V. Zakhyst interesiv derzhavy v administratyvnomu sudochynstvi yak naukova ta praktychna problema // Pravo Ukrainy. 2019, 4, 77–91 [ukr.]

Fedorenko V. L. Administratyvna yustytsiia v systemi zakhystu sotsialnykh prav liudyny: henezys i perspektyvy rozvytku v Ukraini / Zb. tez. dop. Shostoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Administratyvna yustytsiia v Ukraini: problemy teorii ta praktyky» (m. Kyiv, 6 lypnia 2023 roku). Kharkiv: Pravo, 2023, 412. 256–260 [ukr.]

Fulei T. I. Zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny v administratyvnomu sudochynstvi: Naukovo-metodychnyi posibnyk dlia suddiv. 3-tie vyd., dopov. Kyiv: VAITE, 2020. 276 [ukr.]

Shumylo M. M. Pravovidnosyny u sferi pensiinoho zabezpechennia v Ukraini: monohrafiia. Kyiv: Nika-Tsentr, 2016, 680 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Vyrishennia administratyvnykh sporiv mizh subiektamy vladnykh povnovazhen. URL: https://constitutionalist.com.ua/vyrishennia-administratyvnykh-sporiv-mizh-sub-iektamy-vladnykh-povnovazhen [ukr.]

Bernaziuk Yan. Efektyvnyi zakhyst prav osoby v administratyvnomu sudochynstvi yak osnova doviry do pravosuddia: kryterii, mezhi ta osoblyvosti dosiahnennia. URL: https:// supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/ presentation_bernaziuk_effectivenii_zahist.pdf [ukr.]

Bernaziuk Yan. Mezhi rozghliadu administratyvnymy sudamy vymoh pozovu, apeliatsiinoi chy kasatsiinoi skarh v aspekti zabezpechennia efektyvnosti pravosuddia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2022. Seriia Pravo. Vypusk 70, 272–282 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Osoblyvosti provadzhennia u spravakh shchodo oskarzhennia normatyvno-pravovykh aktiv. URL: https://constitutionalist.com.ua/osoblyvosti-provadzhennia-u-spravakh-shchodo-oskarzhennia-normatyvno-pravovykh-aktiv [ukr.]

Bernaziuk Yan. Perevahy administratyvnoho sudochynstva yak mekhanizmu efektyvnoho zakhystu prav, svobod ta interesiv osoby. URL: https://supreme.court.gov.ua/ userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/administrative_court_ bernaziuk.pdf [ukr.]

Bernaziuk Yan. Pytannia preventyvnoho sudovoho kontroliu v administratyvnomu sudochynstvi v aspekti zabezpechennia efektyvnoho zakhystu prav ta interesiv osoby // Visegrad Journal on Human Rights. 2022, 2, 11–16 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Pryntsyp nalezhnoho uriaduvannia (good governance): poniattia, zmist ta znachennia. Visegrad Journal on Human Rights. 2021, 2, 357–362 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Pryntsyp ofitsiinoho ziasuvannia vsikh obstavyn u spravi: osoblyvosti administratyvnoho sudochynstva. URL: https://constitutionalist.com.ua/ pryntsyp-ofitsijnoho-z-iasuvannia-vsikh-obstavyn-u-spravi-osoblyvosti-administratyvnoho-sudochynstva [ukr.]

Bernaziuk Yan. Pryntsyp protsesualnoi ekonomii yak skladova efektyvnosti administratyvnoho sudochynstva // Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia expert: Paradigm of law and public administration, 2022, 3 (21), 133–142 [ukr.]

Bernaziuk Yan. Spivvidnoshennia efektyvnoho sposobu sudovoho zakhystu ta mezh vtruchannia administratyvnoho sudu u dyskretsiiu subiektiv vladnykh povnovazhen. URL: https://constitutionalist.com.ua/spivvidnoshennia-efektyvnoho-sposobu-sudovoho-zakhystu-ta-mezh-vtruchannia-administratyvnoho-sudu-u-dyskretsiiu-sub-iektiv-vladnykh-povnovazhen [ukr.]

Bernaziuk Yan. Subiekty zakhystu suspilnoho (publichnoho) interesu v administratyvnomu sudochynstvi // Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy. 2021, 4 (37), 85–96 [ukr.]

Pylypiv Ihor. Svit u kysheni korporatsii. Yak tekhnohihanty staly vplyvovishymy za derzhavy. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/10/10/705271 [ukr.]

Koroied S. O. Okremi normatyvno-protsesualni pereshkody efektyvnosti tsyvilnoho sudochynstva. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu : Seriia: Pravo. 2014, 24, 2, 53–56. 55 [ukr.]

Pid chas mizhnarodnoho seminaru-praktykumu obhovoryly pytannia zastosuvannia konstytutsii yak akta priamoi dii v adminsudochynstvi. URL: https://supreme.court.gov.ua/ supreme/pres-centr/news/1221165 [ukr.]