Про Журнал

Про Журнал

Питання редакційно-видавничої діяльності НШСУ і, зокрема видання журналу “Слово Національної школи суддів України”, регулюється Регламентом Національної школи суддів України.

Загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання  “Слово Національної школи суддів України” засноване Національною школою суддів України у 2012 році.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2014 року № 1081 загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання “Слово Національної школи суддів України” включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Цільовою аудиторією журналу є кандидати на посаду судді, судді, працівники органів системи правосуддя, прокуратури, адвокатури, практикуючі юристи, викладачі та студенти юридичних факультетів вищих навчальних закладів тощо.

Журнал видається чотири рази на рік та має на меті інформування читачів про розвиток вітчизняної системи правосуддя, науково-методичне забезпечення діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, висвітлення діяльності Національної школи суддів України.

Видання “Слово Національної школи суддів України” представлено у міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях, пошукових системах:

-         Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна);

-         Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова" (Україна);

-         Google Scholar (США).

 До складу Редакційної колегії видання “Слово Національної школи суддів України” входять:

ОНІЩУК Микола Васильович, ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, голова Редакційної колегії

 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ Іван Ілліч, начальник відділу Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

 

БЕЛЯНЕВИЧ Олена Анатоліївна, викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 

БЕНЕДИСЮК Ігор Михайлович, голова Вищої ради правосуддя, суддя Вищого господарського суду України, голова Консультативної ради голів судів при Вищій раді правосуддя, заслужений юрист України

 

ГЕТМАНЦЕВ Данило Олександрович, викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Асоціації податкових радників, член Європейської асоціації податкових професорів, доктор юридичних наук

 

ГОРОДОВЕНКО Віктор Валентинович, суддя Конституційного суду України, член Консультативної ради європейських судів, секретар Консультативної ради голів судів при Вищій раді правосуддя, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

 

КІБЕНКО Олена Рувімівна, суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

 

КОВАЛЬСЬКИЙ Віктор Семенович, президент видавничої організації ТОВ “Юрінком Інтер”, доктор юридичних наук, доцент, заступник голови Редакційної колегії

 

КОЗЬЯКОВ Сергій Юрійович, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидат юридичних наук

 

КОСТЕНКО Анатолій Васильович, проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України

 

КРАВЧУК Володимир Миколайович, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, член Ради суддів України, доктор юридичних наук, професор

 

МАЗУРОК Володимир Антонович, проректор по забезпеченню організаційної діяльності Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України

 

МАЙДАНИК Роман Андрійович, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 

РОМАНЮК Ярослав Михайлович, голова Верховного Суду України у відставці (2013-2017 р.р.), кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

 

САВЧИН Михайло Васильович, викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, професор

 

СМОКОВИЧ Михайло Іванович, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

 

ТКАЧУК Олег Степанович, голова Ради суддів України, суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

 

ФУЛЕЙ Тетяна Іванівна, начальник відділу Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

 

ЦУРКАН Михайло Іванович, заступник директора тестологічного центру Національної школи суддів України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

 

ШАМРАЙ Оксана Василівна, начальник відділу Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, відповідальний секретар Редакційної колегії

 

ШАПОВАЛОВА Ольга Анатоліївна, начальник відділу – радник Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

 

ШЕВЧУК Станіслав Володимирович, Голова Конституційного Суду України, суддя Європейського суду з прав людини ad hoc від України (2009–2012 рр.), член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, професор, академік Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України

 

ШУКЛІНА Наталія Георгіївна, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, заступник голови Редакційної колегії

 

ЮРОВСЬКА Галина Валентинівна, заступник начальника відділу Національної школи суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України