№ 3 (12) 2015

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 
Зміст журналу

№ 3 (12) 2015

Наталія ШУКЛІНА

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ – ПРІОРИТЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

6

Алла КОТЕЛЕВЕЦЬ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ

18

Андрій ДРІШЛЮК

ДО ПИТАННЯ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ (НА ПРИКЛАД ІСУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ)

27

Оксана ШАМРАЙ

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СУДОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

37

Олена КОРОТУН

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

44

Тетяна ФУЛЕЙ

ПОЗИТИВНІ ДІЇ ЯК ТИМЧАСОВІ СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ДОСЯГНЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

52

Оксана БОЙКО

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУЗ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛА В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

61

Яніна ГРАБОВА

СПІВВІДНОШЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИТУЛКУ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ

70

Ірина ЩЕБЕТУН

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

79

Василь ЗЕМЛЯНОЙ

ДОЗОВАНЕ ПРАВОСУДДЯ, АБО ЩО ЗАВАЖАЄ СУДУ ДОТРИМУВАТИСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

88

Віталій МАРЧАК

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ОСОБАМ, ВИЗНАНИМ СУДОМ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ

94

Садіг ТАГІЄВ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ ПРИ ЙОГО НЕЗАКОННОМУ ЗАВОЛОДІННІ

103

Олег КОПІЦА

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

112

Тамаз ДЕМЕТРАДЗЕ

ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

 

119

Максим ОЛЬХОВСЬКИЙ

МІЖНАРОДНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР РЕАЛІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

130

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

137