№ 1 (14) 2016

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 
Зміст журналу

№ 1 (14) 2016

 

Анатолій ОГОРОДНИК,

Віталій ГОРДЄЄВ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУДДІ: ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

6

Тетяна ФУЛЕЙ

Роль суддівської освіти у подоланні Ґендерних стереотипів

18

Михайло САВЧИН

Свобода суддівського розсуду у світлі обґрунтованості рішень судів апеляційної та касаційної інстанції

30

Світлана МЕЛЬНИЧУК

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ В АКТАХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ФОРМИ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

42

Оксана

ХОТИНСЬКА-НОР

СУДОВА РЕФОРМА ТА СТАБІЛЬНІСТЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

50

Євген БЕЗКРОВНИЙ

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ ЯК НОВЕЛИ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

62

Василь ЗЕМЛЯНОЙ

ДОЗОВАНЕ ПРАВОСУДДЯ, АБО ЩО ЗАВАЖАЄ СУДУ ДОТРИМУВАТИСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ч2

70

Світлана КАСАПОГЛУ,

Леонід ЛОБОЙКО

 

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ «РЕТРОАКТИВНОГО» ЗАСТОСУВАННЯ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ ПУНКТІВ 2 І 3 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 445 КПК УКРАЇНИ

77

Леся ФЕДОРАК

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ВИЗНАЧЕННЯ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ В ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ЇЇ ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ

87

Надія ДРОЗДОВИЧ

ПРИНЦИП ПУБЛІЧНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАРАНТІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ДІЛЯЬНОСТІ

96

Катерина КОВАЛЬ,

Анастасія КОВАЛЬ

ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИКОМ ПРИЙОМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА МЕДІАЦІИНОГО ХАРАКТЕРУ З МЕТОЮ ВРЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ

105

Оксана ГНАТІВ

ПІДСТАВИ ПЕРЕГЛЯДУ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

 

115

Ольга РОЗГОН

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ

123

Галина ЮРОВСЬКА,

Олексій ГУСЄВ

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

132

Тарас ВАВРИНЧУК

ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЗА СТАТТЕЮ 6 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ (ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

142

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

154