№ 2 (19) 2017

ФАХОВЕ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

«СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 PDF Номера

 

 

 

 

 

Зміст журналу

№ 2 (19) 2017

 

Микола ОНІЩУК

ПІДГОТОВКА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ — ЯК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ЗАВДАННЯ

 

6

Егідіус КУРІС

СТАТТЯ 18 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ:ПІДХІД СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ

 

22

Ольга БРИНЗАНСЬКА

 

КОНЦЕПЦІЯ СВАВІЛЛЯ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА НА СВОБОДУ

 

38

Едуард ДЕМСЬКИЙ

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПРИМУС У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

 

50

Любов КРУПНОВА

ОРГАНИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

63

Ольга РОЗГОН                               

 

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ ПРИ ВИЗНАННІ БАТЬКІВСТВА

73

Юлія ЖИГАЛЬСЬКА

АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СФЕРІ ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НІКЧЕМНИМИ

 

83

Людмила НІКОЛЕНКО

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРОЕКТУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО ПОДАЛЬШОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

96

Руслана  АРЛАНОВА

ОСОБЛИВОСТІ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ ОСІБ, ЯКІ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

 

107

Євген БЕЗКРОВНИЙ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ПРОКУРОРІВ ТА ІНШИХ ОСІБ З ПРИВОДУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРІВ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ

 

114

 

ДОКУМЕНТИ ТА НОВИНИ НШСУ

127